Hidrotechninės statybos inžinerija

Magistro studijos
Inžinerijos mokslai
Hidrotechninės statybos inžinerija

Programos pristatymas

Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos hidrotechninės statybos inžinerijos specialistus, gebančius vertinti vandens ūkio statinius, jų poveikį aplinkai, integruojant skirtingų sričių žinias spręsti teorines ir praktines vandens ūkio tvarkymo problemas, analizuoti ir naujausiomis informacinėmis technologijomis modeliuoti vandens aplinkos pokyčius ir inžinerinio pobūdžio reiškinius ir procesus, atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus pritaikant teorinius modelius ir tyrimo metodus. Šios studijų programos absolventai – tai darbo rinkoje laukiami profesionalai, padedantys rasti sprendimus hidrotechnikos iššūkiams įveikti ir skatinantys hidrotechninės statybos progresą.

Raktiniai žodžiai

#vandensinžinerija #projektavimas #statybostechnologijos #vandensištekliai #skaitmeninėstatyba #hidroenergetika #inžineriniaitinklai #vandentvarka #melioracija #aplinkosauga

main studijos image

Atstovaudamas UAB „AF-Consult“ kompaniją hidroenergetikos projektų derinimo srityje nuolat susiduriu su sudėtingomis situacijomis. Esu įsitikinęs, kad jas sėkmingai išspręsti padeda žinios ir gebėjimai, įgyti studijuojant šioje programoje.

Dainius Tirūnas, absolventas, UAB „AF-Consult“ vyresnysis projektų vadovas (Šveicarija)

main studijos image

Studijų programa pagal savo profilį atveria galimybes platesniam inžineriniam suvokimui ir mąstymui. Labai svarbus aspektas studijų metu buvo universiteto ir dėstytojų požiūris į studentus ir komunikavimas, kurio pagalba žinios gaunamos tiesiogiai iš pačių geriausių savo srities specialistų.

Karolis Mickevičius, absolventas, UAB „Inžinerinis projektavimas“ direktorius

main studijos image

Atsidavę dėstytojai pasirengę ne tik perduoti sukauptas žinias, tačiau ir ištiesti pagalbos ranką. Ši studijų programa parengta studentui, kuris nori ne tik įgauti teorinių žinių, tačiau ir susipažinti su naujausiomis technologijomis, praktiniais pavyzdžiais ir pasiruošti būsimai profesinei veiklai.

Laima Arštikaitytė, studentė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuojant meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Verslo įmonės atnaujina laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, siūlo praktinio pritaikomumo mokslinių tiriamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pažeistų vandens ekosistemų atstatymas [HST5003] Arvydas Vytautas Povilaitis 6
Hidrotechnikos statinių projektavimas [HST5011] 6
Hidrotechnikos statinių patikimumas [HST5012] 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Statybos teisinis reguliavimas [HST5004] Vincas Gurskis 6
Mokslinių tyrimų metodologija [HST5008] Inga Adamonytė 6
Hidrologinių sistemų skaitmeninis modeliavimas [HST5006] Petras Punys 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Investicinių projektų valdymas [HST5009] Inga Adamonytė 6
Vandentiekio ir nuotekų sistemų modeliavimas [HST6012] Gražina Žibienė 6
Urbanistinė vandentvarka [HST5013] 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas-1 [HST5010] Rytis Skominas 6
Statinio informacinis modeliavimas (BIM) [HST5014] 6
Pasirenkami dalykai I
Aplinkosaugos statiniai [HST6003] Raimondas Šadzevičius 6
Geofiltracijos modeliavimas [HST6006] Raimondas Šadzevičius 6
Vandens jėgainės [HST6007] Egidijus Kasiulis 6
Hidrotechnikos statinių rekonstravimas [HST6008] Raimondas Šadzevičius 6
Vandens telkinių atnaujinimas [HST6005] Raimundas Baublys 6
Nuotekų valymo technologijos [HST6009] Algirdas Radzevičius 6
Sprendimų paramos sistemos vandens inžinerijoje [HST6010] Petras Punys 6
Tarptautinių projektų valdymas [HST6015] Inga Adamonytė 6
Vidaus vandens kelių inžinerija [HST6013] Petras Punys 6
Drenažo ir drėkinimo technologijos [HST6004] Inga Adamonytė 6
Erdvinė duomenų analizė [ZEM6002] Donatas Jonikavičius 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas-2 [HST6002] Rytis Skominas 6
Pasirenkami dalykai I
Aplinkosaugos statiniai [HST6003] Raimondas Šadzevičius 6
Drenažo ir drėkinimo technologijos [HST6004] Inga Adamonytė 6
Vandens telkinių atnaujinimas [HST6005] Raimundas Baublys 6
Geofiltracijos modeliavimas [HST6006] Raimondas Šadzevičius 6
Vandens jėgainės [HST6007] Egidijus Kasiulis 6
Hidrotechnikos statinių rekonstravimas [HST6008] Raimondas Šadzevičius 6
Nuotekų valymo technologijos [HST6009] Algirdas Radzevičius 6
Sprendimų paramos sistemos vandens inžinerijoje [HST6010] Petras Punys 6
Vidaus vandens kelių inžinerija [HST6013] Petras Punys 6
Tarptautinių projektų valdymas [HST6015] Inga Adamonytė 6
Erdvinė duomenų analizė [ZEM6002] Donatas Jonikavičius 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMHST01] Rytis Skominas 30
Iš viso:
30