Ekologija ir klimato kaita

Magistro studijos
Gyvybės mokslai
Ekologija ir klimato kaita

Programos pristatymas

Ekologijos ir klimato kaitos studijų programos tikslas – rengti ekologijos magistrus, išmanančius klimato kaitos poveikį ekosistemose vykstantiems procesams, gamtotvarkos ir aplinkosaugos principus bei sistemas, rūšių įvairovę ir jos pasiskirstymą lemiančius veiksnius, gebančius numatyti klimato kaitos sąlygotus aplinkos pokyčius, identifikuoti ekologines, klimato kaitos problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus, kurti gamtotvarkos ir aplinkosaugos strategijas, priimti inovatyvius sprendimus, novatoriškai ir konkurencingai dirbti šiuolaikinėje ekonominėje erdvėje, didinant ekosistemų adaptyvumą, užtikrinant ekosistemines paslaugas. Tai studijos neabejingiems planetos ateičiai.

Raktiniai žodžiai

#ekologija #klimatokaita #klimatokaitospoveikis #aplinkosauga #gamtotvarka #ekosistemos #rūšiųįvairovė #aplinkospokyčiai #aplinkosaugosstrategijos #ekosisteminėspaslaugos

main studijos image

Ekologijos ir klimato kaitos studijų programa suteikė naujas bei pagilino mano turėtas kompleksines šios srities žinias. Įgyta patirtis ir žinios man suteikė galimybę turėti pranašumą ir greičiau surasti atsakymus, kurie būtini dirbant kasdienį aplinkosaugininko darbą.

Marius Karlonas, absolventas, ornitologas, knygų autorius, UAB „Ornitostogos“ direktorius

main studijos image

Reziumuojant 27-ąją JT klimato kaitos konferenciją, verta prisiminti šalia vykusios konferencijos demonstrantų skanduotą šūkį: „Ko mes norime? Klimato teisingumo!“. Norint tai pasiekti reikia visų mūsų pastangų, bendradarbiavimo ir prisidėjimo realiais veiksmais prie klimato teisingumo įgyvendinimo.

Doc. dr. Daiva Šileikienė, programos dėstytoja

main studijos image

Studijuodama turiu galimybę atnaujinti aplinkos apsaugos žinias, gaunu naujų teorinių žinių apie gamtoje vykstančius procesus, jas pritaikyti praktikoje ir savo karjeroje. Labiau suprantu klimato kaitos aspektus, žiedinės ekonomikos principus.

Jurgita Sadauskaitė, studentė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga [TEK5005] Vitas Marozas 6
Agroekosistemos ir klimato kaita [TEK5015] Rita Pupalienė 6
Taršos sklaidos procesai ekosistemose [TEK5004] Laima Česonienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
GIS ekologiniuose tyrimuose [TEK5002] Donatas Jonikavičius 6
Mokslinių tyrimų metodologija ekologijoje [TEK5006] Daiva Šileikienė 6
Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga [TEK5007] Anželika Dautartė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Klimato pokyčių valdymas ir prisitaikymas [TEK5014] Anželika Dautartė 6
Aplinkos ir klimato kaitos valdymo politika [TEK5012] Daiva Šileikienė 6
Gamtotvarka [TEK5009] Žydrūnas Preikša 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Anglies apskaita ir klimato kaitos valdymas [TEK5013] Gintautas Mozgeris 6
Pasirenkami dalykai I
Aplinkos epidemiologija [TEK6012] Virginija Dulskienė 6
Sunkieji metalai aplinkoje [TEK6015] Daiva Šileikienė 6
Energetika ir klimato kaita [TEK6023] Eglė Sendžikienė 6
Tvarūs biomasės ir atliekų perdirbimo procesai [TEK6024] Eglė Sendžikienė 6
Antropogeninės ekosistemos [TEK5008] Algirdas Gavenauskas 6
Atliekų valdymas [TEK6025] Valdas Paulauskas 6
Pasirenkami dalykai II
Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga [TEK6005] Gediminas Brazaitis 6
Radioekologija [TEK6014] Laima Česonienė 6
Aplinkos bioindikacija [TEK5003] Algirdas Gavenauskas 6
Aplinkos monitoringas [TEK6022] 6
Biologinė įvairovė ir ekosisteminės paslaugos [TEK6028] Michael Geoffrey Manton 6
Ekohidrologija [TEK6013] Laima Česonienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinė tiriamoji praktika [TEK6020] Daiva Šileikienė 6
Ekologinių tyrimų duomenų analizė [TEK6021] Laima Česonienė 6
Pasirenkami dalykai I
Profesijos edukologija [TEK6018] Sigitas Daukilas 6
Konsultavimo metodologija [TEK6019] Jolanta Stankevičiūtė 6
Darnus miško ūkio vystymasis [TEK6010] Vitas Marozas 6
Aplinkos sprendimų paramos sistemos [TEK6026] Gintautas Mozgeris 6
Statistiniai metodai ekologijoje [TEK5001] Petras Rupšys 6
Prisitaikymo prie klimato kaitos valdymo technologijos [TEK6027] Daiva Šileikienė 6
Mokslinis tiriamasis darbas [TEK5011] Daiva Šileikienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Baigiamasis darbas [BENMTAE02] Anželika Dautartė 30
Iš viso:
30