Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Programos pristatymas

Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistro studijų programoje mokysies analizuoti bei vertinti tarptautinių santykių raidą ir pokyčius, gilintis į tarptautinių įvykių priežastis, nuolatos kaupti ir atnaujinti savo žinias. Visos studijos, tavo sklandžiam įsiliejimui į profesinį pasaulį, vyks anglų kalba. Čia praplėsi specifinį diplomatinės anglų kalbos žodyną, gilinsies į tarptautines organizacijas, tarptautinių santykių modelius, krizes, saugumo politiką, globalios ekonomikos poveikį. Iš plataus pasirenkamųjų dalykų sąrašo galėsi rinktis tau aktualiausius ir įdomiausius dalykus: nuo lyginamosios migracijos politikos iki orientalizmo ir oksidentalizmo, nuo žmogaus teisių iki religijos ir politikos globaliame pasaulyje. Taip pat galėsi mokytis ir diplomatinės prancūzų kalbos. Šios žinios tau padės tapti aukštos kvalifikacijos specialistu analitiku ir siekti karjeros valstybinėse institucijose, diplomatinėse, prekybos ir kultūros atstovybėse užsienyje, nevyriausybinėse organizacijose, aktyviai tarptautinius ryšius plėtojančiame versle, bei toliau tęsti studijas politikos mokslų krypties doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#diplomatija #tarptautiniai_santykiai #užsienio_politika #ambasada #tarptautiškumas #EP

main studijos image

There was no question when it came to choosing Master studies at VMU. They offered international environment, comprehensive, but at the same time broad spectrum of information, knowledge and skills, both in research and practical. I am thankful for all the opportunities at the VMU, especially the internship at the Embassy of Lithuania in Italy.

Emilija Giedraitytė Attaché, Permanent Mission of the Republic of Lithuania to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva

main studijos image

This programme is oriented in preparing specialists who are ready to face modern day challenges and are well equipped to deal with constantly changing field of poltical science. Besides classical subjects, students are encouraged to learn foreign languages, deepen the knowledge of various institutions as well as carry out national and international traineeships

Urtė Januškevičiūtė Staff file manager at the European Parliament

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Bendradarbiavimas su LR vyriausybinės institucijomis, LR užsienio reikalų ministerija, diplomatinėmis, prekybos ir kultūros atstovybėmis užsienio šalyse, kurių veikloje tarptautiniai ryšiai ir tarptautinių kontaktų palaikymas yra svarbūs leidžia studentams dar studijų metų pasirinkti tinkamas karjeros gaires bei papildo studijų teorines žinias praktiniu darbu.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas (1) [POD5016] 6
Diplomatinė anglų kalba [POD5001] Vilma Bijeikienė 6
Tarptautinės organizacijos [POD5006] Gintarė Žukaitė-Zelenkienė 6
Tarptautinių santykių teorijos ir metodologija [POD5021] Emilija Pundziūtė-Gallois 6
Pasirenkami dalykai I
Diplomatijos istorija [POD5017] Andžej Pukšto 6
Lyginamoji migracijos politika [ADI6009] 6
Prancūzų kalba A1 [PRC0311] Daina Kazlauskaitė 6
Azijos valstybių politinės sistemos ir užsienio politika [POD6008] Egdūnas Račius 6
Regionų raida tarptautinėje sistemoje [BRS5015] 6
Religija ir politika globaliame pasaulyje [POD6012] Gintarė Žukaitė-Zelenkienė 6
Žmogaus teisės [POD5020] Gintarė Žukaitė-Zelenkienė 6
Regionų studijos [POD5034] Ieva Karpavičiūtė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Europos Sąjunga kaip tarptautinis veikėjas [POP5035] Sima Rakutienė 6
Globali ekonomika ir tarptautiniai santykiai [POD5022] Monika Didžgalvytė-Bujauskė 6
Šiuolaikinės tarptautinės krizės [POD5002] Šarūnas Liekis 6
Tiriamasis darbas (2) [POD5010] 6
Pasirenkami dalykai I
JAV vaidmuo tarptautinėje sistemoje [POD5026] Ieva Karpavičiūtė 6
Derybų teorija ir praktika [POD6007] Vigilija Žiūraitė 6
Diplomatijos istorija [POD5017] Andžej Pukšto 6
Europeizacija [POP5039] Mindaugas Jurkynas 6
Religija ir politika globaliame pasaulyje [POD6012] Gintarė Žukaitė-Zelenkienė 6
Europos Sąjungos energetikos politika [POP5027] Arūnas Molis 6
Etniniai konfliktai ir tarptautiniai santykiai [POD5007] Šarūnas Liekis 6
Prancūzų kalba A2 [PRC0312] Daina Kazlauskaitė 6
Žmogaus teisės [POD5020] Gintarė Žukaitė-Zelenkienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Diplomatijos organizavimas [POD6001] Ieva Karpavičiūtė 6
Diplomatinė ir konsulinė teisė [POD6003] Charles Francis Xavier Szymanski 6
Tarptautinis saugumas ir užsienio politikos strategija [POD5004] Arūnas Molis 6
Tiriamasis darbas (3) [POD6010] Mindaugas Jurkynas 6
Pasirenkami dalykai I
Etniniai konfliktai ir tarptautiniai santykiai [POD5007] Šarūnas Liekis 6
Mažų ir vidutinių valstybių ekonominė politika [ADI6006] Rytis Bulota 6
Orientalizmas ir oksidentalizmas tarptautiniuose santykiuose [POD5015] Egdūnas Račius 6
Specialus kursas [POD5008] Mindaugas Norkevičius 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMPOD01] Mindaugas Jurkynas 30
Iš viso:
30