Biotechnologija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Technologijų mokslai
Biotechnologija

Programos pristatymas

Patys didžiausi išradimai dažnai gimsta dirbant su pačiomis mažiausiomis dalelėmis. O jei nori savo idėjas greitu metu išvysti ir praktikoje - biotechnologijų studijų programa yra skirta kaip tik tau. Čia išmoksi naudotis laboratorijos įranga, šiuolaikiškai tirti, analizuoti, vertinti ir interpretuoti įvairiausius duomenis. Nauji IT įgūdžiai tau padės kuriant naujus produktus, kurie yra vienas esminių Europos ekonomikos augimo variklių - juk biotechnologijos taikomos daugelyje sričių: nuo farmacijos ir aplinkos apasaugos iki augalininkystės ir maisto pramonės. Be ekonominio aspekto, pas mus biotechnologijas įgusi vertinti ir etiniu bei socialiniu požiūriais. Ši studijų programa užtikrins stiprius specialybinės biologijos, chemijos ir fizikos pagrindus, supažindins su genetika, imunologija, molekulių modeliavimu, futuristiniu genų inžinerijos pasauliu. Po studijų galėsi dirbti biotechnologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse ar tęsti mokslininko kelią mokslo institucijose. Pakeisk pasaulio DNR su biotechnologijos studijomis!

Raktiniai žodžiai

#Biotechnologija #Biologija #Chemija #studijos #mokslas

main studijos image

Biotechnologija yra ateitis – ji imli protui ir reikalauja išsilavinimo, tačiau ir suteikia didžiules galimybes kuriant brangius ir svarbius produktus.

Prof. Algimantas Paulauskas, Biologijos katedros profesorius, programos dėstytojas

main studijos image

Biotechnologijų sritis ne tik be galo įdomi, tačiau ir reikalinga norint geriau suprasti kai kurias ligas ir išmokti, kaip su jomis kovoti.

Augustina Mišeikaitė, absolventė, UAB Nova Natura produktų vadovė

main studijos image

Vita studijų metu buvo žingeidi ir nuosekli moksluose, ypatingą dėmesį skyrė gilinantis į dalyko esmę, mėgo dirbti laboratorijoje. Baigusi studijas savo ateitį sėkmingai susiejo su biotechnologo darbu vienoje pasaulyje lyderiaujančių kompanijų.

Vita Tumosaitė, absolventė, Thermo Fisher Scientific. Vyresnioji biotechnologė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bendroji biologija [BIO1008] Algimantas Paulauskas 4
Bendroji chemija [AGR1002] Milda Gumbytė 6
Bendroji biotechnologija [BIO3010] Gintautas Saulis 5
Matematika [MAT1001] Linas Martišauskas 6
A grupės dalykai 10
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Organinė ir bioorganinė chemija [BBK2002] Zita Naučienė 6
Bendroji fizika [FIZ1006] Saulius Mickevičius 6
Bendroji genetika [BIO3005] Vaida Tubelytė 6
Mikrobiologija [BIO2013] Renata Žvirdauskienė 5
A grupės dalykai 6
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biochemija [BBK3001] Laima Degutytė-Fomins 6
Imunologija [BIO4038] Indrė Lipatova 5
Neorganinė ir analizinė chemija [MKS1037] Milda Gumbytė 6
Agrobiotechnologija [BIO2015] Aušra Blinstrubienė 6
Biostatistika [BIO2019] Sandra Andrušaitytė 3
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ląstelių kultūros [BTC3007] Rita Saulė 5
Molekulinė biologija biotechnologijoje [BTC3010] Jana Radzijevskaja 5
Mikrooganizmų genetika [BIO2016] Jana Radzijevskaja 5
Enzimologija biotechnologijoje [BIO2018] Vida Mildažienė 6
Pasirenkami dalykai I
Augalų ir gyvūnų selekcija [BIO2017] Darius Danusevičius 5
Epigenetika [BIO4030] Algimantas Paulauskas 5
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Instrumentinė analizė [BBK2013] Audrius Sigitas Maruška 6
Praktika Nr.1 [BTC3011] Jana Radzijevskaja 4
Gamtos mokslų profesinė kalba [LGF2002] Danguolė Kalinauskaitė 3
Mokslinių tyrimų metodologija [BIO3037] Algimantas Paulauskas 4
Pramoninė biotechnologija [BIO3042] Nicola Tiso 5
Pasirenkami dalykai I
Fermentacijos technologijos [BIO3038] Arvydas Kanopka 4
Gyvūnų biotechnologija [BIO4033] Asta Aleksandravičienė 5
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Praktika Nr.2 [BTC3012] Jana Radzijevskaja 5
Biomolekulių gryninimas ir analizė [BTC3006] Audrius Sigitas Maruška 5
Dirvožemio mikrobiota [BIO3039] Jūratė Aleinikovienė 5
Procesai ir aparatai biotechnologijoje [BIO3040] Nicola Tiso 6
Bioinformatika [BIO3041] Vykintas Baublys 5
Pasirenkami dalykai I
Biotechnologijos miškininkystėje [MSK4008] Darius Danusevičius 4
Maisto biotechnologija [BIO4022] Vilma Kaškonienė 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Gamybinė praktika [BIO4020] Jana Radzijevskaja 6
Ominės technologijos [BIO4039] Algimantas Paulauskas 5
Biotechnologinių procesų automatizavimas ir kontrolė [BIO4025] Kęstutis Venslauskas 5
DI biotechnologijoje [BIO4040] Karolis Gedvilas 5
Biotechnologija ir genų inžinerija [BBK3014] Danas Baniulis 6
Pasirenkami dalykai I
Parazitologija ir fitopatologija [BIO3029] Vytautas Mažeika 5
Bioatliekų utilizavimo inžinerija [TVI4021] Rolandas Bleizgys 6
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biofizika [BION3006] Gintautas Saulis 5
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBBTC01] Indrė Lipatova 15
Patentai ir teisės pagrindai [TEI4033] Raminta Rodaitė 4
Pasirenkami dalykai I
Entomologija [BIO3026] Povilas Mulerčikas 5
Farmacinė biotechnologija ir vaistų inžinerija [BIO4041] 5
Bioproduktų kūrimas [BIO4042] Kęstutis Venslauskas 5
Iš viso:
29