Biotechnologija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Technologijų mokslai
Biotechnologija

Programos pristatymas

Patys didžiausi išradimai dažnai gimsta dirbant su pačiomis mažiausiomis dalelėmis. O jei nori savo idėjas greitu metu išvysti ir praktikoje - biotechnologijų studijų programa yra skirta kaip tik tau. Čia išmoksi naudotis laboratorijos įranga, šiuolaikiškai tirti, analizuoti, vertinti ir interpretuoti įvairiausius duomenis. Nauji IT įgūdžiai tau padės kuriant naujus produktus, kurie yra vienas esminių Europos ekonomikos augimo variklių - juk biotechnologijos taikomos daugelyje sričių: nuo farmacijos ir aplinkos apasaugos iki augalininkystės ir maisto pramonės. Be ekonominio aspekto, pas mus biotechnologijas įgusi vertinti ir etiniu bei socialiniu požiūriais. Ši studijų programa užtikrins stiprius specialybinės biologijos, chemijos ir fizikos pagrindus, supažindins su genetika, imunologija, molekulių modeliavimu, futuristiniu genų inžinerijos pasauliu. Po studijų galėsi dirbti biotechnologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse ar tęsti mokslininko kelią mokslo institucijose. Pakeisk pasaulio DNR su biotechnologijos studijomis!

Raktiniai žodžiai

#Biotechnologija, #Biologija, #Chemija, #studijos, #mokslas

main studijos image

Biotechnologija yra ateitis – ji imli protui ir reikalauja išsilavinimo, tačiau ir suteikia didžiules galimybes kuriant brangius ir svarbius produktus.

Prof. Algimantas Paulauskas, Biologijos katedros profesorius, programos dėstytojas

main studijos image

Biotechnologijų sritis ne tik be galo įdomi, tačiau ir reikalinga norint geriau suprasti kai kurias ligas ir išmokti, kaip su jomis kovoti.

Augustina Mišeikaitė, absolventė, UAB Nova Natura produktų vadovė

main studijos image

Vita studijų metu buvo žingeidi ir nuosekli moksluose, ypatingą dėmesį skyrė gilinantis į dalyko esmę, mėgo dirbti laboratorijoje. Baigusi studijas savo ateitį sėkmingai susiejo su biotechnologo darbu vienoje pasaulyje lyderiaujančių kompanijų.

Vita Tumosaitė, absolventė, Thermo Fisher Scientific. Vyresnioji biotechnologė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aukštoji matematika (1) [MAT1011] Sigita Urbonienė 6
Bendroji ir analizinė chemija [BBKN2001] Lina Ragelienė 5
Gamtos mokslų profesinė kalba [LGF2002] Danguolė Kalinauskaitė 3
Bendroji biologija [BIO1008] Algimantas Paulauskas 4
Bionika ir bioinžinerija [BIO1009] Gintautas Saulis 4
Pasirenkami dalykai 1
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų ir gyvūnų biologija [BIO2011] Danutė Batiuškaitė 6
Fizika (1) (mechanika ir molekulinė fizika) [FIZN1007] Arvydas Kanapickas 6
Organinė ir bioorganinė chemija [BBK2002] Zita Naučienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Pasirenkami dalykai 2
Aplinka ir vystymasis [APLN2001] Romualdas Juknys 5
Bendroji inžinerija ir elektronika [FIZ2010] Martynas Maciulevičius 5
A grupės dalykai 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biochemija [BBK3001] Laima Degutytė-Fomins 6
Fizika (2) (elektromagnetizmas ir optika) [FIZ1008] Valdas Girdauskas 6
Fizikinė ir koloidų chemija [BBK3003] Lina Ragelienė 6
Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje [MAT2012] 6
Pasirenkami dalykai 1
A grupės dalykai 4
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bendroji genetika [BIO3005] Vaida Tubelytė 6
Bendroji biotechnologija [BIO3010] Gintautas Saulis 5
Mikrobiologija [BIO2013] Renata Žvirdauskienė 5
Instrumentinė analizė [BBK2013] Vilma Kaškonienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Aplinkos inžinerija [APLN3006] 5
Epigenetika [BIO4035] Algimantas Paulauskas 4
Farmacinė biotechnologija [BFA5006] Audrius Sigitas Maruška 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biologinių tyrimų metodologija [BIO3023] Gintautas Saulis 4
Maisto biotechnologija [BIO4022] Vilma Kaškonienė 4
Ląstelių kultūros [BTC3007] Rita Saulė 5
Biomolekulių gryninimas ir analizė [BTC3006] Audrius Sigitas Maruška 5
Imunologija [BIO4038] Indrė Lipatova 5
Kursinis darbas Nr. 1 [BTC3008] Vykintas Baublys 4
Pasirenkami dalykai 1
Augalų biochemija [BBK3022] Vida Mildažienė 4
Technologijos, inovacijos ir verslumas [GMF0301] Artūras Mickus 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų fiziologija ir biotechnologija [BIO3021] Jonas Žiauka 5
Biofizika [BION3006] Gintautas Saulis 5
Bioinformatika [BIO3022] Vykintas Baublys 4
Kursinis darbas Nr. 2 [BTC3009] Algimantas Paulauskas 4
Molekulinė biologija biotechnologijoje [BTC3010] Jana Radzijevskaja 5
Biotechnologija ir genų inžinerija [BTC3013] 5
Pasirenkami dalykai 1
Nervų sistemos tyrimų metodai ir technologijos [NTL3004] Saulius Šatkauskas 4
Specialioji biotechnologija [BIO3034] Nicola Tiso 4
Biomasės perdirbimo technologiniai procesai [IFEBB022] Egidijus Zvicevičius 4
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Gamybinė praktika [BIO4020] Vykintas Baublys 6
Ląstelės biologija [BBK4001] Vida Mildažienė 6
Gyvūnų biotechnologija [BIO4033] Asta Aleksandravičienė 5
Molekulinis modeliavimas [BIO4032] Alytis Gruodis 4
Morfofiziologija ir audinių inžinerija [BIO4034] Danutė Batiuškaitė 5
Pasirenkami dalykai 1
Farmacinė biochemija [BBK4012] Zita Naučienė 4
Akvakultūros sistemos [BIO4037] Gražina Žibienė 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBBTC01] Indrė Lipatova 15
Patentai ir teisės pagrindai [TEI4033] 4
Pramoninė biotechnologija [BIO3035] Nicola Tiso 4
Iš viso:
23