Biotechnologija ir farmacinė analizė

Magistro studijos
Technologijų mokslai
Biotechnologija ir farmacinė analizė

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje tapsi aukštos kvalifikacijos biotechnologijos specialistu, išmanančiu biotechnologijas ir farmacinę analizę. Čia studijuosi įvairius analizės metodus, susipažinsi su genų inžinerija, farmacinių preparatų ir maisto kokybės kontrole, išmoksi paruošti bandinius ir žaliavas, atlikti molekulinę laboratorinę diagnostiką. Be to, galėsi gilinti žinias tave dominančiuose pasirenkamuosiuose dalykuose: nuo maisto technologijų iki natūralių produktų taikymo farmacijoje ir biotechnologijoje perspektyvų. Šios žinios tau leis siekti karjeros pramoninės vaistų gamybos, biotechnologijų, diagnostikos srityse, užsiimti moksline ir eksperimentine veikla. Taip pat galėsi toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Biotechnologija, #chemija, #mokslas, #farmacija, #studijos

main studijos image

Šioje studijų programoje vadovaujamasi nuostata, kad studentai studijų metu praktinius darbus atliktų atitinkamose gamybinėse įmonėse. Tai užtikrintų jų įsidarbinimo galimybes ateityje.

Prof. Ona Ragažinskienė, Biologijos katedros profesorė, programos dėstytoja

main studijos image

Teisingai neatlikus farmacinės analizės užduočių, pagaminamas blogos kokybės, nesaugus, neefektyvus ir pavojingas produktas. Ypatingai farmacinių preparatų ar maisto papildų gamybos įmonėse, svarbu užtikrinti žaliavų, tarpinių ir galutinių produktų kokybę bei procesų kontrolę. Farmacinės analizės procesas yra labai svarbus ir naujų sintetinių, augalinės bei gyvūninės kilmės produktų kūrimui.

Prof. Audrius Sigitas Maruška, Biologijos katedros profesorius, programos dėstytojas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Analizės metodologija, bioinformatika ir kokybės užtikrinimas [BFA5003] Audrius Sigitas Maruška 5
Genų inžinerija [BFA5001] Saulius Šatkauskas 6
Praktinis tyrimo darbas [BFA5005] Ona Ragažinskienė 8
Šiuolaikinės bandinių ir žaliavos paruošimo technologijos [BFA5004] Mantas Stankevičius 5
Spektriniai ir elektrocheminiai metodai biotechnologijoje ir farmacinėje analizėje [BFA5002] Vilma Kaškonienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Farmacinė biotechnologija [BFA5006] Arvydas Kanopka 6
Farmacinių preparatų, maisto kokybės ir jų toksiškumo kontrolė [BFA5007] Vilma Kaškonienė 5
Specialybinė praktika [BFA5008] Audrius Sigitas Maruška 8
Bioprocesų inžinerija [BFA6001] Nicola Tiso 5
Pasirenkami dalykai I
Maisto technologijos ir analizė [BFA5010] Vilma Kaškonienė 5
Pažangūs analizės metodai farmacinėje biotechnologijoje [BFA5012] Audrius Sigitas Maruška 5
Pramoniniai fermentacijos procesai [BFA5009] Nicola Tiso 5
Farmakognostinė analizė [BFA5011] Ona Ragažinskienė 5
Visuminė biologinių sistemų analizė [BBK6003] Vida Mildažienė 6
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Atskyrimas bioprocesuose ir bioanalizėje [BFA6002] Audrius Sigitas Maruška 6
Mokslinė profesinė praktika [BFA6004] Audrius Sigitas Maruška 8
Šiuolaikiniai analizės metodai mikrobiologijoje [BFA6003] Rūta Mickienė 6
Molekulinė laboratorinė diagnostika [BIO5009] Daiva Ambrasienė 6
Pasirenkami dalykai I
Natūralių produktų taikymo farmacijoje ir biotechnologijoje perspektyvos [BFA6006] Ona Ragažinskienė 6
Ekologinė biotechnologija [BFA6008] Audrius Sigitas Maruška 5
Farmacinių preparatų ir maisto papildų technologija [BFA6010] Tomas Drevinskas 5
Funkcinių medžiagų ir genų pernašos bei analizės technologijos [BFA6005] Saulius Šatkauskas 5
Masių spektrometrija [BFA6007] Audrius Sigitas Maruška 5
Sorbcinių medžiagų technologijos [BFA6009] Audrius Sigitas Maruška 5
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BEN0001] Algimantas Paulauskas 30
Iš viso:
30