Biocheminė analizė

Magistro studijos
Gyvybės mokslai
Biocheminė analizė

Programos pristatymas

Biocheminės analizės magistro studijų programoje gilinsies į biocheminių tyrimų metodologiją, biologiškai aktyvias medžiagas, cheminių ir biocheminių procesų modeliavimą, spektrinės bei kietų kūnų ir paviršių analizės metodus. Taip pat galėsi rinktis tau įdomių sričių dalykus: nuo maisto produktų analizės iki genetiškai modifikuotų organizmų. Po šių studijų mokėsi organizuoti darbą tyrimų laboratorijoje, planuoti eksperimentus, pagal gautus duomenis formuluoti išvadas. Šios žinios tau leis siekti karjeros ekologinio monitoringo, vaistų ir kokybės kontrolės, teismo ekspertizės srityse. Taip pat galėsi toliau tęsti studijas biochemijos ir chemijos krypties doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Biochemija, #chemija, #mokslas, #mikrobiologija, #studijos

main studijos image

Biocheminės analizės magistrantūros studijų programos tikslas – parengti išsilavinusius, plačios erudicijos, imlius mokslo naujovėms, kritiškai ir savarankiškai mąstančius specialistus, turinčius tvirtus darbo laboratorijoje pagrindus ir gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus.

Prof. Rimantas Daugelavičius, Biologijos katedros profesorius, programos dėstytojas

main studijos image

Startuolio komanda išsikėlė tikslą sukurti technologiją, kuri efektyvintų uždarų patalpų ūkio (šiltnamio) ar vertikalaus ūkio darbą. Jų sukurtose sistemose augalai lengviau pasisavina vandenį ir trąšas. Papildomas augalo šaknų kvėpavimas ir lengvesnė mityba tarsi atrakina augalo galimybes, pagreitėja visi biocheminiai (metaboliniai) procesai.

Gediminas Kudirka, absolventas, UAB Baltic Freya vadovas

main studijos image

Studijų metu tapo patyrusia eksperimentatore ir eksperte metabolinių procesų, kapiliarinės chromatografijos ir elektrochromatografijos srityje. VDU įgytas žinias ji sėkmingai panaudojo savo tolimesniame darbe ir šiuo metu tęsia sėkmingus mokslinius tyrimus ir nacionalinius projektus Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre.

Giedrė Samuolienė, absolventė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Mokslo koordinatorė ir Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biologiškai aktyvios medžiagos [BBK5002] Zita Naučienė 6
Membranos ir bioenergetika [BBK5004] Rimantas Daugelavičius 6
Atskyrimo metodai biotechnologijoje [BBK6008] Kostas Radzevičius 6
Ląstelių ir genų inžinerija [BBK5013] 6
Biocheminių procesų modeliavimas [BBK5018] Martynas Maciulevičius 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biomolekulių spektrų analizė ir taikymas [BBK5016] Rasa Žūkienė 6
Ląstelių analizės metodai [BBK5020] Rasa Žūkienė 6
Terminės ir paviršių analizės metodai [BBK5017] Lina Ragelienė 6
Tyrimo darbas (1) [BBK5010] Rimantas Daugelavičius 6
Pasirenkami dalykai I
Eksperimentinė ekotoksikologija [APL5010] Jūratė Žaltauskaitė 6
Fermentinių sistemų valdymas [BBK5021] 6
Maisto produktų analizė [BBK5008] Vilma Kaškonienė 6
Molekulinė biotechnologija [BIO5005] Paulius Ruzgys 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Molekuliniai metodai mikrobiologijoje [BBK6001] Odeta Buzaitė 6
Optinės technologijos moksliniuose tyrimuose [BBK6011] Mindaugas Tamošiūnas 6
Tyrimo darbas (2) [BBK6004] Rimantas Daugelavičius 6
Visuminė biologinių sistemų analizė [BBK6003] Vida Mildažienė 6
Pasirenkami dalykai I
Augalų ląstelės fiziologija ir biochemija [BBK6013] 6
Cheminė kinetika ir katalizė [BBK6007] 6
Cheminė ir biocheminė mikroanalizė [BBK6006] Audrius Sigitas Maruška 6
Genetiškai modifikuoti organizmai [BIO6003] Algimantas Paulauskas 6
Molekulinė laboratorinė diagnostika [BIO5009] Daiva Ambrasienė 6
Biotechnologija medicinoje [BIO6007] Karolina Gugytė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMBBK01] Rimantas Daugelavičius 30
Iš viso:
30