Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

Magistro studijos
Žemės ūkio mokslai
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

Programos pristatymas

Magistrantūros studijų programoje Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga rengiami maisto žaliavų kokybės ir saugos magistrai, gebantys analizuoti ir novatoriškai pritaikyti augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos valdymo žinias mokslinėje bei profesinėje veikloje. Absolventai gebės profesionaliai spręsti augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos problemas nuolat kintančiame žemės ir maisto ūkio sektoriuje, pasirengs studijoms doktorantūroje ar darbui augalinių maisto žaliavų kokybės valdymo, ekspertavimo paslaugų bei taikomųjų mokslinių tyrimų srityse. Baigusieji Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos magistrantūros studijas galės reikšmingai prisidėti prie klimato kaitos, aplinkos užterštumo, maisto švaistymo, bado ir kitų problemų sprendimo.

Raktiniai žodžiai

#maistožaliavųkokybė #maistožaliavųsauga #kokybėsvaldymas #inovacijos #verslas #maistošvaistymas #klimatokaita #sveikataipalankusmaistas #maistomokslas #moksliniaityrimai

main studijos image

Magistrantūros studijų metu įgytas maisto žaliavų kokybės ir saugos valdymo žinias sėkmingai taikau profesinėje veikloje. Tik suvokus visą maisto gamybos kelią galima profesionaliai spręsti maisto kokybės ir saugos problemas, nedarant žalos žmonėms ar juos supančiai aplinkai.

Vaida Stroputė, studentė, UAB „Baltic egg production“ vyresnioji laborantė

main studijos image

Studijų metai – svarbus laikotarpis gyvenime, leidęs ne tik įgyti žinių apie augalines maisto žaliavas, bet ir visapusiškai tobulėti kaip būsimai savo srities specialistei. Esu dėkinga už sutiktus bendraminčius bei suteiktas galimybes gerinti savo organizacinius ir komunikacinius įgūdžius komandoje.

Akvilė Sapronaitė, studentė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė

main studijos image

Maistas yra išteklius, galintis prisidėti sprendžiant aštriausias pasaulio problemas – klimato kaitos, aplinkos užterštumo, maisto švaistymo ir bado. Absolventai, baigę Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos magistrantūros studijas galės reikšmingai prisidėti prie šių problemų sprendimo!

Doc. dr. Nijolė Vaitkevičienė, programos dėstytoja

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalinių maisto žaliavų chemija [AMZKS5002] Aurelija Paulauskienė 6
Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos valdymas [AMZKS5003] Jurgita Kulaitienė 7
Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė [AMZKS5005] Aušra Marcinkevičienė 5
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalinių žaliavų cheminė sauga [AMZKS5007] Elvyra Jarienė 6
Augalinių maisto žaliavų kokybės vertinimo metodai [AMZKS5006] Živilė Tarasevičienė 6
Žiedinė ekonomika maisto sistemose [AMZKS5011] Vladzė Vitunskienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Agroekosistemos ir augalininkystės produkcijos kokybė [AMZKS5001] Rimantas Velička 7
Mikrobiologinė augalinių maisto žaliavų tarša ir toksinai [AMZKS5008] Skaidrė Supronienė 6
Pasirenkami dalykai I
Maistiniai alergenai [AMZKS6005] Elvyra Jarienė 6
Organinių junginių biodegradacija [AMZKS6007] Valdas Paulauskas 6
Augalų genetinės įvairovės didinimas biotechnologiniais metodais [AMZKS6002] Natalija Burbulis 6
Nauji augalinės kilmės maisto produktai [AMZKS6006] Elvyra Jarienė 6
Karjeros valdymo modeliavimas [AMZKS5004] Asta Raupelienė 6
Maisto etika [AMZKS6010] Jurgita Kulaitienė 6
Iš viso:
19
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žmogaus ekologija ir aplinkos epidemiologija [AMZKS5009] Virginija Dulskienė 5
Entreprenerystė ir inovacijos [AMZKS5012] Rolandas Drejeris 6
Pasirenkami dalykai I
Maistiniai alergenai [AMZKS6005] Elvyra Jarienė 6
Augalų genetinės įvairovės didinimas biotechnologiniais metodais [AMZKS6002] Natalija Burbulis 6
Nauji augalinės kilmės maisto produktai [AMZKS6006] Elvyra Jarienė 6
Organinių junginių biodegradacija [AMZKS6007] Valdas Paulauskas 6
Karjeros valdymo modeliavimas [AMZKS5004] Asta Raupelienė 6
Maisto etika [AMZKS6010] Jurgita Kulaitienė 6
Iš viso:
17
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vartotojų teisė ir švietimas [AMZKS6001] Jurgita Kulaitienė 6
Inovatyvus maisto produktų ir agro-maisto atliekų perdirbimas [AMZKS5013] Živilė Tarasevičienė 6
Pasirenkami dalykai I
Nauji augalinės kilmės maisto produktai [AMZKS6006] Elvyra Jarienė 6
Maistiniai alergenai [AMZKS6005] Elvyra Jarienė 6
Organinių junginių biodegradacija [AMZKS6007] Valdas Paulauskas 6
Augalų genetinės įvairovės didinimas biotechnologiniais metodais [AMZKS6002] Natalija Burbulis 6
Karjeros valdymo modeliavimas [AMZKS5004] 6
Maisto etika [AMZKS6010] Jurgita Kulaitienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMAMZ01] Elvyra Jarienė 30
Iš viso:
30