Atlikimo menas: akordeonas

Magistro studijos
Menai
Atlikimo menas: akordeonas

Programos pristatymas

Atlikimo meno magistro studijų programos akordeono specializacijoje toliau gilinsi bakalauro studijose įgytus repeticijų, repertuaro parinkimo, muzikos atlikimo praktinius įgūdžius ir teorines žinias. Akordeono, improvizacijos ir muzikos atlikimo kameriniame ansamblyje studijas papildysi muzikologija, kūrybos teorija ir praktika, muzikinio teksto interpretacijomis, meno marketingu ir meno projektų vadyba. Šioje studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis tau leis profesionaliai atlikti sudėtingą instrumento repertuarą, suteiks galimybę dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, plėtoti savarankišką kūrybinę, koncertinę ir mokslinę veiklą, taip pat tęsti studijas doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Atlikėjas, # Muzikinis teatras, #Muzikos žvaigždė, #Akordeonas, #Dainavimas, #Fortepijonas, #Styginiai instrumentai, #Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, #Dirigavimas

main studijos image

Akordeono katedroje sukurta atmosfera padeda būsimam atlikėjui suvokti savo, kaip menininko, stiprybes, jas brandinti profesionaliai, o vėliau ir puoselėti įvairiuose kontekstuose. Linkiu visiems esamiems ir būsimiems akordeono studentams būti entuziastingiems, darbštiems ir siekiantiems savo tikslų.

Agnė Daučianskaitė – Kubilevičienė, MA alumnė, atlikėja, VDU Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto doktorantė

main studijos image

main studijos image

Partneriai

main studijos image main studijos image

Studijų programos partneriai įdarbina gabiausius studentus dar jų studijų laikotarpiu.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Akordeonas I [ACO5005] 9
Kamerinis ansamblis I [ACO5002] 6
Muzikinio teksto interpretacijos teorija ir praktika [MZI5012] Šviesė Čepliauskaitė 6
Muzikologija [MZI5005] Sigitas Mickis 6
Improvizacija I [MZI5014] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Akordeonas II [ACO5006] 9
Kamerinis ansamblis II [ACO5004] 6
Meno projektų vadyba [BMD6002] 6
Kūrybos teorija ir praktika [MZI5013] 6
Improvizacija II [MZI5015] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Akordeonas III [ACO6003] 9
Kamerinis ansamblis III [ACO6002] 6
Meno marketingas [BMD5024] 6
Tiriamojo darbo metodologija [MZI6009] 6
Kursinis projektas [MZI5017] 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMMZI02] 12
Baigiamasis akordeono meno projektas [BAIGMACO03] 12
Baigiamasis kamerinio ansamblio projektas [BAIGMACO02] 6
Iš viso:
30