Apskaita ir finansai

Bakalauro ir vientisosios studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Apskaita ir finansai

Programos pristatymas

Tradicinis apskaitos ir finansų įvaizdis – jau praeitis! Kūrybinė, skaitmenizuota apskaita, tvarių finansų valdymas, mokesčių optimizavimas, organizacijos vertės kūrimas, rizikos valdymas ir ateities galimybių vertinimas tampa aukštos kvalifikacijos apskaitos ir finansų profesionalų darbu! Visa tai suteikia tarpdisciplininės Apskaitos ir finansų studijos. Programos absolventai, išmanydami nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus bei finansų valdymo principus, geba valdyti apskaitos ir finansų procesus; nustatyti naujus faktus bei problemines apskaitos ir finansų sritis bei parinkti tinkamus problemų sprendimo būdus; analizuoti ir prognozuoti organizacijos finansus bei vertinti jos ateities galimybes bei padėti organizacijos vadovui priimti teisingus sprendimus. Rinkis tikslumą ir išmok modernią veiklos skaičių kalbą!

Raktiniai žodžiai

#apskaita #finansai #pajamos #sąnaudos #pelnas #mokesčiai #auditas #skaitmenizacija #tvarūsfinansai #rizikosvaldymas

main studijos image

Studijuodamas tarpdisciplininėje Apskaitos ir finansų studijų programoje išmokau svarbiausių dalykų – kaip tvarkyti įmonių ir ūkių apskaitą bei valdyti verslo finansus. Šios žinios padėjo konkurencingai žengti į darbo rinką ir pritaikyti įgytą patirtį kasdienėje veikloje.

Tomas Diliūnas, absolventas, UAB „Hegelmann transporte“ vyresnysis apskaitos specialistas

main studijos image

Apskaitos ir finansų studijos man suteikė puikias profesines žinias pradėti savo savarankišką verslą, todėl šiandien galiu džiaugtis patenkintais klientais bei bendradarbiavimu su reikliais ir kvalifikuotais partneriais.

Inga Šipelienė, absolventė, MB „Verslo finansų bitės“ vadovė

main studijos image

Mes labai vertiname Apskaitos ir finansų programos absolventus, nes ši programa suteikia integruotas apskaitos ir finansų bei jų valdymo žinias. Praktikoje ypač reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie turi šiuolaikišką požiūrį į apskaitos ir finansų valdymą.

Zita Sinickienė, socialinė partnerė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Aktyviai bendradarbiaujama su partneriais organizuojant šviečiamąsias paskaitas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, svarstant specialistų rengimo klausimus. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mikroekonomika [EVEAB010] Anastasija Novikova 6
Verslo ir viešosios vadybos pagrindai [EVVKB036] Lina Marcinkevičiūtė 4
Matematika [MAT1001] Linas Martišauskas 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Verslo teisė [EVVKB094] Jolanta Vilkevičiūtė 4
Makroekonomika [EVEAB020] Bernardas Vaznonis 6
Bioekonomika [EVEAB756] Vladzė Vitunskienė 4
Apskaitos pagrindai [EVEAB690] Dalia Juočiūnienė 6
A grupės dalykai 10
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ekonominė statistika [EVEAB241] Janina Kaminskienė 6
Finansų pagrindai [EVEAB300] Jurgita Baranauskienė 6
Žmogiškųjų išteklių valdymas [EVVKB304] Asta Raupelienė 4
Finansinė apskaita 1 [EVEAB250] Dalia Juočiūnienė 6
Pasirenkami dalykai I
Retorika ir komunikacija [EVVKB074] Rasa Pranskūnienė 4
Verslo įmonių socialinė atsakomybė ir etika [EVVKB222] Jolita Greblikaitė 4
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Finansinė apskaita 2 [EVEAB260] Danutė Zinkevičienė 6
Verslo mokesčiai [EVEAB740] Jūratė Savickienė 6
Ekonometrija [EVEAB080] Daiva Rimkuvienė 6
Projektų valdymas [EVVKB324] Rimantas Dapkus 4
Pasirenkami dalykai I
Rinkodara [EVVKB484] Vilma Tamulienė 4
Tarptautinė verslo teisė [EVVKB104] Jolanta Vilkevičiūtė 4
Darbo teisė [EVVKB124] Dalia Perkumienė 4
Verslo planavimas ir prognozavimas [EVVKB495] Rolandas Rakštys 4
Žemės ūkio ir maisto technologijos [IFISB045] Rolandas Drejeris 4
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Viešojo sektoriaus apskaita [EVEAB360] Erika Besusparienė 6
Finansinė atskaitomybė [EVEAB710] Danutė Zinkevičienė 6
Valdymo apskaitos pagrindai [EVEAB350] Dalia Juočiūnienė 6
Viešieji finansai [EVEAB370] Asta Bendoraitytė 6
Apskaitos informacinės technologijos [EVEAB425] Linas Stabingis 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Finansinė analizė [EVEAB380] Lina Martirosian 6
Finansų valdymo pagrindai [EVEAB400] Asta Bendoraitytė 6
Vidaus auditas ir kontrolė [EVEAB761] Aurelija Kustienė 4
Finansinės apskaitos kursinis darbas [EVEAB763] Danutė Zinkevičienė 4
Profesinės veiklos praktika 1 [EVPPBA01] Dalia Juočiūnienė 6
Pasirenkami dalykai I
Asmeninių finansų valdymas [EVEAB423] Laima Skauronė 4
Bankininkystė [EVEAB424] Laura Girdžiūtė 4
Apskaita ir finansai pelno nesiekiančiose organizacijose [EVEAB762] Dalia Juočiūnienė 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Apskaitos informacinės sistemos [EVEAB390] Linas Stabingis 6
Žemės ūkio verslo subjektų apskaita [EVEAB340] Danutė Zinkevičienė 6
Audito pagrindai [EVEAB420] Aurelija Kustienė 6
Įmonės finansų valdymas [EVEAB765] Asta Bendoraitytė 4
Tarptautinė apskaitos reglamentacija [EVEAB764] Erika Besusparienė 4
Finansų valdymo kursinis darbas [EVEAB766] Asta Bendoraitytė 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Profesinės veiklos praktika 2 [EVPPBA02] Dalia Juočiūnienė 9
Verslumo ugdymas [EVVUB003] Jurgita Zaleckienė 6
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBAIF04] Danutė Zinkevičienė 15
Iš viso:
30