Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

Bakalauro ir vientisosios studijos
Fiziniai mokslai
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

Programos pristatymas

Žmogaus veiklos poveikis aplinkai tau nekelia abejonių. Bet tuo pačiu tu matai ir galimybes kaip šį poveikį sušvelninti arba visai neutralizuoti. Darnumas ir žaliasis kursas tapo naujosios ekonomikos kelrodžiu, todėl jam reikalingi atsakingi aplinkotyros ir aplinkos saugos kapitonai - tokie kaip tu. Šioje studijų programoje išmoksi stebėti, vertinti ir analizuoti tiek natūralius, tiek žmogaus sukeltus aplinkos ir klimato pokyčius. Įgytos kompetencijos tau leis ne tik fiksuoti, bet ir keisti esamą padėtį - parinkti tinkamas priemones apsaugoti organizmus ir ekosistemas, efektyviau išnaudoti žemės išteklius. Čia pasinersi į ekologiją, biologiją, geologiją, meteorologiją ir klimatologiją, išmanysi augalus, dirvožemį ir vandenį, o į aplinkos visumą gebėsi pažvelgti ir gamtos, ir socialinių mokslų žvilgsniu. Jei vien tik asmeninių pastangų padėti gamtai tau negana - imkis gerinti visą sistemą. Padėdamas pramonės, energetikos, statybos įmonėms, valstybinėms institucijoms ir įvairioms organizacijoms efektyviau apsaugoti mūsų aplinką, padėsi išsaugoti mūsų planetą ateities kartoms. Ar gali būti kas už tai svarbiau?

Raktiniai žodžiai

#Ekologija #mokslas #tarša #studijos #aplinkosauga

main studijos image

Aplinkos sektoriaus plėtros perspektyvos rodo didėjančią aplinkosaugos specialistų paklausą šiame sektoriuje, kurie savo profesines žinias gali pritaikyti valstybės, visuomenės ir verslo poreikiams, taip tarpininkaudami tarp valstybinių institucijų, privačių įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, prisidedančių prie darnios, aplinką tausojančios ir išsilavinusios visuomenės kūrimo.

Prof. Audrius Dėdelė, Aplinkotyros katedros vedėjas, programos dėstytojas

main studijos image

Studijų metu įgautos žinios ir susiformavę prioritetai - stiprinti taršos prevenciją, operatyviai valdyti riziką, bendradarbiauti su visuomene ir pramone, ženkliai prisideda prie sėkmingo vadovavimo Aplinkos apsaugos agentūrai.

Milda Račienė, absolventė, Aplinkos apsaugos agentūros direktorė

main studijos image

Studijos atvėrė kelią į verslo sritį, kurioje reikalingi įgūdžiai susiję su poveikio aplinkai vertinimu, aplinkosauginės būklės nustatymu bei aplinkosauginių teisinių aktų pritaikymu skirtingose komercinių ir pramoninių veiklų srityse.

Evelina Merkelytė, absolventė, UAB Saugaus darbo garantas laboratorijos vadovė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bendroji ir analizinė chemija [BBKN2001] Lina Ragelienė 5
Gyvūnų biologija [BIO 2005] Ingrida Šatkauskienė 6
Matematika [MAT1001] Linas Martišauskas 6
Bendroji ekologija [APLN1001] Irena Januškaitienė 4
A grupės dalykai 10
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos geologija [APL1003] Arūnas Kleišmantas 6
Aplinkos geologijos ir ekologijos praktika [APLN1002] Arūnas Kleišmantas 5
Bendroji fizika [FIZ1006] Saulius Mickevičius 6
Organinė ir bioorganinė chemija [BBK2002] Zita Naučienė 6
Aplinka ir vystymasis [APLN2001] Irena Januškaitienė 5
A grupės dalykai 6
Iš viso:
34
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Gamtos mokslų profesinė kalba [LGF2002] Danguolė Kalinauskaitė 3
Meteorologija ir klimatologija [APL2003] 5
Vandens ekologija [APL3002] 6
Pasirenkami dalykai I
Gyvūnų ekologija [BION3009] Loreta Griciuvienė 5
Biochemija [BBK3001] Laima Degutytė-Fomins 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų ekofiziologija [GAB2002] Irena Januškaitienė 6
Dirvožemio ekologija [APL3003] 6
Fizikinė cheminė analizė [BBK3002] 6
Aplinkotyros praktika [APL2002] 6
A grupės dalykai 10
Iš viso:
34
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos bioindikacija [APL3001] 6
Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas [APL3014] 6
Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje [MAT2012] 6
Pasirenkami dalykai I
Ląstelės biologija [BBK4001] Vida Mildažienė 6
Geofizika [APL3015] 5
Geomorfologija [APL3016] 5
A grupės dalykai 4
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos chemija [APL4001] Giedrė Kacienė 6
Aplinkos inžinerija [APLN3006] 5
Aplinkos inžinerijos praktika [APL3011] 5
Kursinis darbas (1) [APL3008] 3
Žmogaus ekologija [APLN3005] Asta Danilevičiūtė 5
Pasirenkami dalykai I
Biogeografija [BIO3015] Vytautas Mažeika 4
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos politika ir teisė [APL4022] 4
Aplinkos toksikologija [APL4011] 6
Biologinė įvairovė ir jos apsauga [APL4016] 5
Geografinių informacinių sistemų pagrindai [APL4004] 6
Kraštovaizdžio geografija ir aplinkosauga [APL4021] 5
Kursinis darbas (2) [APL4007] 3
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos ekonomika [APL4023] 6
Aplinkos ištekliai ir jų valdymas [APLN4010] 5
Pasauliniai aplinkos ir ekosistemų pokyčiai [APL4014] 5
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBAPL01] 15
Iš viso:
31