Aplinkosaugos organizavimas

Magistro studijos
Fiziniai mokslai
Aplinkosaugos organizavimas

Programos pristatymas

Aplinkosaugos organizavimo magistro studijų programoje gilinsi aplinkos tyrimų metodologijos, darnaus vystymosi, aplinkos vadybos, kraštotvarkos žinias, išmoksi profesionaliai atlikti poveikio aplinkai vertinimą, susipažinsi su aplinką reglamentuojančiais Lietuvos bei ES teisės aktais. Po šių studijų galėsi dirbti valstybinėse ir tarptautinėse aplinkosauginėse institucijose, ES paramą aplinkosaugai administruojančiose agentūrose, privačiose poveikio aplinkai ir darnaus vystymosi konsultacijas teikiančiose įmonėse, nevyriausybinėse aplinkosauginėse organizacijose. Taip pat galėsi toliau tęsti studijas ekologijos ir aplinkotyros krypties bei su ja susijusių krypčių doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Ekologija, #mokslas, #tarša, #studijos, #aplinkosauga

main studijos image

Viena paklausiausių ateities specialybių – aplinkos apsaugos specialistai.

Prof. Audrius Dėdelė, Aplinkotyros katedros vedėjas, programos dėstytojas

main studijos image

Studijų metu gautos plataus masto žinios leidžia sėkmingai vadovauti įmonei teikiančiai inovatyvius tiek komunalinių, tiek pramoninių nuotėkų valymo sprendimus.

Kęstutis Maironis, absolventas, UAB Ekotakas vadovas

main studijos image

Studijų metu įgijo teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kuriuos gali sėkmingai taikyti aplinkos apsaugos problemoms spęsti ir mažinti jų neigiamą poveikį gamtai ir, tuo pačiu, žmonių gerovei.

Monika Andriušytė, absolventė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos vyresnioji specialistė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos tyrimų metodologija [APL5012] Asta Danilevičiūtė 6
Darnus vystymasis [APL5006] Nerijus Jurkonis 6
Geoinformacijos sistemos aplinkotyroje [APL6002] Audrius Dėdelė 6
Pasirenkami dalykai I
Molekulinė ekologija [BIO6006] Jana Radzijevskaja 6
Žalioji ekonomika ir politika [APL5013] Genovaitė Liobikienė 6
Europos Sąjungos viešoji administracija [ADE6009] Saulius Pivoras 6
Iš viso:
24
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos vadyba [APL5003] Rasa Pakeltienė 6
Eksperimentinė ekotoksikologija [APL5010] Jūratė Žaltauskaitė 6
Kraštotvarka [APL5007] Nerijus Jurkonis 6
Kursinis darbas [APL5008] Audrius Dėdelė 6
Aplinkos epidemiologija ir sveikatos rizikos valdymas [APL6011] Regina Gražulevičienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos duomenų statistinė analizė [APL6010] Jonė Venclovienė 6
Miesto aplinka ir jos valdymas [APL5011] Juozas Kameneckas 6
Lietuvos ir ES aplinkos teisė [APL6009] Linas Meškys 6
Tyrimo darbas [APL5009] Romualdas Juknys 6
Poveikio aplinkai vertinimas [APL5001] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinė profesinė praktika [APL6003] Jūratė Žaltauskaitė 6
Magistro baigiamasis darbas [BENMAPL01] Audrius Dėdelė 30
Iš viso:
36