Anglų filologija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Humanitariniai mokslai
Anglų filologija

Programos pristatymas

Profesionalus anglų kalbos mokėjimas - tai ne tik vertėjo darbas. Žmonės, baigę anglų filologiją, tampa kalbos mokytojais egzotiškose šalyse, kompiuterinės lingvistikos specialistais, taip pat žurnalistais, politikais, aktoriais ir net dainininkais. Nepriekaištinga populiariausia tarptautinė kalba atveria pasaulines galimybes daugelyje sričių. Tarp jų matai ir savo svajones? Tuomet rinktis mūsų Anglų filologijos studijų programą. Čia sužinosi daug naujo apie anglų kalbos lingvistines bei diskurso subtilybes, įgysi fundamentaliąsias filologines žinias ir reikiamas kompetencijas vertimo mokslo, literatūros teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos srityse. Studijuosi fonetiką lingvistiką, morfologiją ir sintaksę, žinosi svarbiausias vertimo strategijas, analizuosi britų, amerikiečių ir kanadiečių literatūrą ir jos raidą, literatūros teksto svarbą, įvairias užsienio kalbų mokymo ir mokymosi metodikas ir informacinių technologijų galimybes šiame procese. Papildomai galėsi pasirinkti tau įdomius dalykus: etninių mažumų, moterų ir vaikų literatūras anglų kalba, išsamiau susipažinti su amerikiečių ir britų civilizacija, semantikos tyrimų sritimi, kalbos įvairiose medijose ypatybes bei daugelį kitų įdomių dalykų. Studijuok anglų filologiją ir išplėsk savo pasaulį!

Raktiniai žodžiai

#anglųkalba #kultūra #literatūra #komunikacija #naujosioskalbostechnologijos #vertimas #anglųkalbosdidaktika #tarptautinėsinstitucijos #kūrybiškumas

main studijos image

Mūsų programos studentai – tikri šaunuoliai, gebantys praktikoje taikyti naujai įgytas žinias. Smagu susitikti juos ir baigusius studijas, sėkmingai dirbančius Lietuvoje bei išsibarsčiusius visame pasaulyje.

Prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė, programos vadovė

main studijos image

Dirbdama mokytoja eksperte sutinku daug šios programos absolventų – kai kurie yra ir mano dabartiniai kolegos. Žaviuosi jų entuziazmu, kūrybiškumu, naujais mokymo metodais.

Nijolė Tikuišienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, programos socialinė partnerė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Anglų filologijos programa sėkmingai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, vertimo biurais, kalbų kursus organizuojančiomis institucijomis, kelionių agentūromis, tarptautinėmis įmonėmis, valstybinėmis institucijomis ir kt.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Anglų kalbos fonetika [AKL1010] Audronė Raškauskienė 3
Karjeros planavimo praktika [AKL1011] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 3
Šiuolaikinė anglų kalba (1) [AKL1006] Kristina Aurylaitė 6
Akademinis rašymas [AKL1009] Irena Ragaišienė 3
A grupės dalykai 16
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Anglų lingvistikos įvadas [AKL2007] Donata Berūkštienė 5
Anglų literatūros studijų įvadas [AKL1012] Irena Ragaišienė 5
Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai [IRK2004] Erika Rimkutė 5
Šiuolaikinė anglų kalba (2) [AKL1007] Kristina Aurylaitė 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Anglų kalbos morfologija ir sintaksė [AKL2010] Donata Berūkštienė 6
Britų literatūros apžvalga (1) [AKL2008] Milda Julija Danytė 5
Kalbų mokymo(si) teorijos [AKL2009] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 5
Pasirenkami dalykai I
Danų kalba A1 [DAN0311] Justina Randakevičiūtė 6
Ispanų kalba A1 [ISK0311] Rima Sabaliauskienė 6
Italų kalba A1 [ITA0311] Vitalija Lanza 6
Latvių kalba A1 [LAT0311] Daiva Puškoriutė-Ridulienė 6
Lenkų kalba A1 [LEN0311] Irena Miklaševič 6
Norvegų kalba A1 [NOR0311] Ugnius Mikučionis 6
Prancūzų kalba A1 [PRC0311] Daina Kazlauskaitė 6
Vokiečių kalba A1 [VKL0311] 6
Švedų kalba A1 [ŠKL0311] Sigutė Radzevičienė 6
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Britų literatūros apžvalga (2) [AKL2011] Milda Julija Danytė 5
Diskurso analizė [AKL2013] Jūratė Ruzaitė 4
Vertimo studijų įvadas [AKL2012] Audronė Raškauskienė 5
Pasirenkami dalykai I
Ispanų kalba A2 [ISK0312] Rima Sabaliauskienė 6
Italų kalba A2 [ITA0312] Stefano Maria Lanza 6
Latvių kalba A2 [LAT0312] Daiva Puškoriutė-Ridulienė 6
Lenkų kalba A2 [LEN0312] Irena Miklaševič 6
Norvegų kalba A2 [NOR0312] Ugnius Mikučionis 6
Prancūzų kalba A2 [PRC0312] Daina Kazlauskaitė 6
Vokiečių kalba A2 [VKL0312] Jūratė Andriuškevičienė 6
Švedų kalba A2 [ŠKL0312] Sigutė Radzevičienė 6
Danų kalba A2 [DAN0312] Justina Randakevičiūtė 6
A grupės dalykai 12
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Amerikiečių literatūros apžvalga (1) [AKL3029] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 5
Anglų kalbos mokymo metodika [AKL3030] Nemira Mačianskienė 5
Kvalifikacinė anglų kalbos mokymo praktika [AKL3033] Irena Ragaišienė 6
Literatūros tekstų vertimas [AKL3031] Kristina Aurylaitė 5
Tekstynų lingvistika [AKL4015] Judita Giparaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Semantika ir pragmatika [AKL3035] Donata Berūkštienė 5
Sociolingvistikos įvadas [AKL3034] Jūratė Ruzaitė 5
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Amerikiečių literatūros apžvalga (2) [AKL3036] Irena Ragaišienė 5
Dalykinių tekstų vertimas [AKL3037] Donata Berūkštienė 5
Šiuolaikinės kalbų mokymo technologijos [AKL3038] Estela Daukšienė 5
Kursinis darbas [AKL3043] 4
Pasirenkami dalykai I
Literatūra ir kultūra [AKLN3019] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 5
Literatūra ir medijos [AKL3040] Milda Julija Danytė 5
Pasirenkami dalykai II
Lingvistiniai tyrimų metodai [AKL3041] Jūratė Ruzaitė 4
Literatūros tyrimų metodai [AKL3042] Audronė Raškauskienė 4
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Anglų kalbos istorija [AKLN3002] Eglė Petronienė 5
Kanadiečių literatūra [AKL3017] Milda Julija Danytė 6
Kvalifikacinė vertimo praktika [AKL4024] Kristina Aurylaitė 6
Specialus kursas (lingvistika) [AKL4023] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 5
Pasirenkami dalykai I
Amerikiečių civilizacija [AKL4014] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 6
Britų civilizacija [AKL4007] Audronė Raškauskienė 6
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vertimas žodžiu [AKL4025] Donata Berūkštienė 5
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBAKL01] Ingrida Eglė Žindžiuvienė 15
Pasirenkami dalykai I
Kalba ir medijos [AKL4027] Jaq Greenspon 5
Multimodalioji diskurso analizė [AKL4026] Jūratė Ruzaitė 5
Pasirenkami dalykai II
Etninių mažumų literatūros anglų kalba [AKL4028] Kristina Aurylaitė 5
Moterų literatūra [AKL4029] Irena Ragaišienė 5
Vaikų literatūra [AKL4030] Milda Julija Danytė 5
Iš viso:
30