Agronomija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Žemės ūkio mokslai
Agronomija

Programos pristatymas

Agronomija – tai studijų programa siekiantiems dominuoti moderniame agosektoriuje. Agronomo misija – išmaitinti planetos gyventojus! Agronomas – tai kompetentingas, plačios erudicijos specialistas, priimantis ir įgyvendinantis sprendimus žemės ūkio veikloje, pasitelkiant inovatyvias agrotechnines priemones, gebantis racionaliai naudoti žemės ūkio išteklius, konsultuoti augalų auginimo, kokybės gerinimo, produktyvumo, agroekologiniais klausimais, analizuoti rinkos pokyčius ir vystyti agroverslą. Agronomas – tai ir konsultantas, ir gamintojas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas.

Raktiniai žodžiai

#agroverslas #agroinovacijos #produktyvumas #kokybė #eksperimentai #augalai #dirvožemis #augalųapsauga #derlius #technologijos

main studijos image

Šiuo iššūkių metu – tai viena reikalingiausių bei labiausiai darbo rinkoje pageidaujamų profesijų, užtikrinanti absolvento kūrybingą, aktyvią, nuolat tobulėti skatinančią veiklą ir orią finansinę padėtį.

Prof. dr. Kęstutis Romaneckas, programos dėstytojas

main studijos image

Pabaigus šias studijas atsiveria plačios galimybės versle. Absolventai gali rinktis būti mobiliais arba sėsliais. Tai specialybė išpildanti net įnoringiausios asmenybės lūkesčius. Šiuo metu jaunimui agroversle atsiveria puikios galimybės tobulėti robotizacijos procesus integruojant agrotechnologijose.

Dr. Gabrielė Pšibišauskienė, absolventė, socialinė partnerė, AB „Linas Agro“ agrotechnologijų plėtros vadovė

main studijos image

Tvirtai tikiu, kad agronomija – tai specialybė, kuri, tapusi pomėgiu, tampa ir hobiu, ir darbu. Tai vieta kūrybai, produktyvumui, augimui.

Dr. Povilas Drulis, absolventas, socialinis partneris, UAB „Agrotikslas“ direktorius

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Matematika ir informatika [AGR1004] Daiva Rimkuvienė 6
Bendroji chemija [AGR1002] Milda Gumbytė 6
Agrofizika ir agrometeorologija [AGR1007] Arvydas Kanapickas 4
Įvadas į studijas [AGR1001] Rita Pupalienė 4
Pasirenkami dalykai I
Agroekologija [AGR1009] Kęstutis Romaneckas 4
A grupės dalykai 10
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Atsinaujinantys ištekliai [AGR1010] Aušra Sinkevičienė 4
Agrarinė miškininkystė [AGR2008] Tadas Vaidelys 3
Agroekologija [AGR1009] Kęstutis Romaneckas 4
Botanika [AGR1006] Simas Gliožeris 6
Specialybės kalba[MKS1058] Agnė Bielinskienė 3
A grupės dalykai 10
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų fiziologija [AGR2011] Viktorija Vaštakaitė-Kairienė 6
Teisės pagrindai [AGR1003] Dalia Perkumienė 3
Žemės ūkio ekonomika ir vadyba [AGR2026] Daiva Makutėnienė 6
Augalininkystė [AGR2020] Ilona Vagusevičienė 6
Genetika ir biotechnologija [AGR2024] Natalija Burbulis 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio augalų mityba [AGR2013] Irena Pranckietienė 6
Mikroorganizmų biologija ir toksikologija [AGR2025] Jolanta Sinkevičienė 6
Žemės ūkio inžinerija ir sauga [AGR2012] Edvardas Vaiciukevičius 5
Žemėtvarka ir melioracija [AGR2014] Otilija Miseckaitė 4
Dirvotyra [AGR2005] Rimantas Vaisvalavičius 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio entomologija [AGR3021] Povilas Mulerčikas 6
Fitopatologija [AGR3016] Aurelija Šaluchaitė 6
Mokslinio tyrimo ir statistikos pagrindai [AGR3015] Rita Pupalienė 6
Žemdirbystė [AGR3017] Vaclovas Bogužas 6
Sodininkystė [AGR3018] Nobertas Uselis 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Herbologija [AGR3022] Darija Jodaugienė 6
Augalų selekcija ir sėklininkystė [AGR3034] Asta Ramaškevičienė 4
Profesinės veiklos praktika [AGR3029] Ilona Vagusevičienė 15
Kompleksinė mokomoji praktika [AGR3028] Aurelija Šaluchaitė 5
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Sodo ir dekoratyvinių augalų dauginimas ir formavimas [AGR4031] Nobertas Uselis 4
Pievininkystė [AGR4032] Evaldas Klimas 4
Augalinių produktų kokybės valdymas [AGR4035] Aurelija Paulauskienė 6
Daržininkystė [AGR4019] Audronė Žebrauskienė 6
Lauko augalų produktyvumo formavimas [AGR4023] Vytautas Liakas 6
Bitininkystė [AGR4033] Algirdas Amšiejus 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBAGR01] Kęstutis Romaneckas 16
Gyvulininkystė [AGR4043] Romas Ruibys 4
Pasirenkami dalykai I
Taikomoji biotechnologija [AGR4039] Natalija Burbulis 4
Gėlininkystė [AGR4037] Edvinas Misiukevičius 4
Lauko augalų tręšimo technologijos [AGR4041] Irena Pranckietienė 4
Žemės ūkio verslo projektų valdymas [AGR4038] Rimantas Dapkus 4
Ekologinė ir netradicinė gyvulininkystė [AGR4036] Romas Ruibys 4
Žemių rekultivacija ir tausojimas [AGR4040] Kęstutis Romaneckas 4
Augalų apsaugos metodai [AGR4042] Sonata Kazlauskaitė 4
Iš viso:
28