Agronomija

Magistro studijos
Žemės ūkio mokslai
Agronomija

Programos pristatymas

Programoje rengiami aukštos kvalifikacijos agronomijos magistrai, gebantys sisteminti ir kūrybiškai taikyti naujausias moksliniais tyrimais grįstas agrobiologijos, agroinovacijų, informacinių technologijų žinias sprendžiant žemės ūkio mokslines ir gamybines problemas, diegiant inovacijas, užtikrinant žemės ūkio gamybos ir aplinkos darną, ir dirbti mokslinį tiriamąjį, vadovaujamą, konsultacinį darbą žemės ūkio srityje bei savarankiškai tobulėti. Baigęs Augalininkystės specializaciją žemės ūkio mokslų magistras gebės įvertinti ir kūrybiškai spręsti augalininkystės mokslines ir gamybines problemas, diegti inovacijas ir valdyti įvairaus intensyvumo agrosistemose vykstančius procesus. Baigęs Augalų apsaugos ir mitybos specializaciją žemės ūkio mokslų magistras gebės įvertinti ir valdyti žaladarių paplitimą bei augalų mitybinius procesus, kūrybiškai spręsti žemės ūkio augalų apsaugos ir mitybos mokslines ir gamybines problemas, diegti inovacijas, užtikrinant agrosistemų tvarumą. Baigęs Sodininkystės ir daržininkystės specializaciją žemės ūkio mokslų magistras gebės įvertinti ir kūrybiškai spręsti sodininkystės ir daržininkystės mokslines ir gamybines problemas, valdyti sodo ir daržo augalų produktyvumą bei kokybę, diegti inovatyvias, aplinką tausojančias technologijas.

Raktiniai žodžiai

#agroinovacijos #agrobiologija #agroverslas #darna #procesųvaldymas #problemųsprendimas #augalininkystė #augalųapsauga #sodininkystė #daržininkystė

main studijos image

Savo žiniomis ir kompetencijomis prisidedame prie magistrų ir doktorantų tyrimų, konsultuojame, sudarome sąlygas naudotis įranga ir atlikti tyrimus mūsų įmonės tyrimų centre. Į inovacijų kūrimą besiorientuojantiems verslams tokių profesionalų ateityje reikės vis daugiau.

Justinas Taruška, UAB „Nando“ direktorius

main studijos image

Mano tikslas visada buvo ir bus atskleisti kitą agronomijos galimybių pusę, parodyti, kad ši profesija tinka ne tik tiems, kurie savo ateitį sieja su ūkininkavimu, bet ir kūrybiškiems, besidomintiems inovacijomis ir mylintiems gamtą žmonėms.

Meda Mačiuitytė, studentė

main studijos image

Žemės ūkio persiorientavimas į ekologiškas ir tvarias technologijas yra neišvengiamas procesas, siekiant mažinti šiltnamio efektą bei galvojant apie planetos ateitį. Siekiant pokyčių, reikia turėti atitinkamų žinių ir kompetencijų, todėl agronomijos specialistams atsiveria ypač plačios karjeros galimybės.

Viktorija Gružauskienė, AB „AUGA group“ personalo departamento direktorė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė [AGR5005] Rita Pupalienė 6
Konsultavimo metodologija [AGR5001] Ilona Vagusevičienė 6
Bioekonomika [AGR5004] Vladzė Vitunskienė 6
Augalų agrobiologinis potencialas [AGR5007] Ilona Vagusevičienė 6
Informacinės technologijos žemės ūkyje [AGR5002] Zita Kriaučiūnienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio veiklos poveikis aplinkai [AGR5006] Rita Čepulienė 6
Europos Sąjungos žemės ūkio politika ir teisė [AGR5003] Daiva Urmonienė 6
Integruota augalų apsauga [AGR5008] Zenonas Dabkevičius 6
Dirvožemio biologija ir derlingumas [AGR5009] Jūratė Aleinikovienė 6
Augalų mitybos fiziologija [AGR5010] Viktorija Vaštakaitė-Kairienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalininkystė
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialioji selekcija ir sėklininkystė [AGR6012] Asta Ramaškevičienė 6
Tikslioji žemdirbystė [AGR6013] Kęstutis Romaneckas 6
Inovacijos augalininkystėje [AGR6014] Vytautas Liakas 6
Agroekosistemų tvarumas [AGR6015] Darija Jodaugienė 6
Alternatyvioji augalininkystė [AGR6011] Ilona Vagusevičienė 6
Augalų apsauga ir mityba
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų patologija [AGR6016] Zenonas Dabkevičius 6
Augalų parazitologija [AGR6017] Povilas Mulerčikas 6
Piktžolių ir žemės ūkio augalų konkurencijos valdymas [AGR6018] Darija Jodaugienė 6
Tręšimo sistemos ir jų valdymas [AGR6019] Ernestas Zaleckas 6
Atsparių augalų kūrimas biotechnologiniais metodais [AGR6020] Aušra Blinstrubienė 6
Sodininkystė ir daržininkystė
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Intensyvioji sodininkystė [AGR6022] Nobertas Uselis 6
Sodo ir daržo augalų produktyvumo biologija [AGR6021] Vidmantas Stanys 6
Sodo ir daržo augalų mityba [AGR6024] Ernestas Zaleckas 6
Sodo ir daržo augalų apsauga [AGR6025] Sonata Kazlauskaitė 6
Augalų auginimas uždarame grunte [AGR6023] Audronė Žebrauskienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMAGR01] Aida Adamavičienė 30
Iš viso:
30