Agroekosistemos

Magistro studijos
Gyvybės mokslai
Agroekosistemos

Programos pristatymas

Studijų programa Agroekosistemos rengia gyvybės mokslų magistrus, turinčius gilių tarpdisciplininių teorinių agroekologijos, ekologinės ir darniosios žemdirbystės srities žinių, gebančius vertinti ir formuoti sąlygas, darančias įtaką žemės ūkio augalų vystymuisi ir produktyvumui, formuoti racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų technologijas, vertinti agroekologiniu požiūriu ūkininkavimo poveikį aplinkai ir agroklimatinių veiksnių įtaką agroekosistemoms. Asmuo, įgijęs gyvybės mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gebės apibrėžti augalų produktyvumo elementus ir įtaką produkcijos kokybei darančius veiksnius, parinkti efektyvias produktyvaus pasėlio formavimo priemones, taip pat parengti mokslinių tyrimų metodiką, vykdyti eksperimentus, apdoroti ir vertinti duomenis bei gautus rezultatus pritaikyti problemų sprendimui. Įgytos žinios leis tobulėti profesinėje srityje ir prisidėti prie tvaresnės agrosektoriaus ateities.

Raktiniai žodžiai

#agroekosistemos #ekologija #tvarumas #technologijos #produktyvumas #biologinėįvairovė #aplinkoskokybė #sveikasmaistas #moksliniaityrimai #agroinovacijos

main studijos image

Studijos man suteikė žinias, kurias sėkmingai taikau ir tobulinu dirbdamas ekologiniame ūkyje jau 5-tus metus. Dirbu šį darbą, nes man svarbu ekologinis ūkininkavimas, kuriame išauginama sveikesnė produkcija. Ekologinis ūkininkavimas prisideda prie aplinkos tvarumo, kuriam dabar skiriama daug dėmesio.

Darius Rimkus, absolventas, AB „AUGA group“ agronomas

main studijos image

Numatyta, kad iki 2030 m. 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės būtų dirbama ekologiškai. Šios studijų programos absolventams atsiveria dar didesnės karjeros galimybės. Tarpkryptinės ekologijos ir agronomijos žinios būtinos tvariam ūkininkavimui, sveiko maisto gamybai, švarios aplinkos išsaugojimui.

Doc. dr. Rita Pupalienė, programos dėstytoja

main studijos image

Tvarus žemės ūkis neatsiejamas be aukšto lygio specialistų, galinčių užtikrinti saugaus ir sveiko maisto poreikį gyventojams. Kūrybingi, atsakingi, priimantys dabarties ir ateities pasaulio iššūkius laukiami daugelyje agroverslo įmonių, besirūpinančių sveiko ir saugaus maisto užtikrinimu pasauliui.

Doc. dr. Aida Adamavičienė, VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto dekanė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės dirbimo sistemos ir aplinka [AGE5016] Vaclovas Bogužas 6
Augalų agrobiologinis potencialas [AGR5007] Ilona Vagusevičienė 6
Agroekologija [AGE5001] Rita Pupalienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pasėlių bendrijos ir jų tyrimai [AGE5004] Aušra Marcinkevičienė 6
Piktžolių ekologija [AGE5005] Darija Jodaugienė 6
Dirvožemio biologija ir derlingumas [AGR5009] Jūratė Aleinikovienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė [AGR5005] Rita Pupalienė 6
Ekologinis žemės ūkis [AGE5003] Kęstutis Romaneckas 6
Konsultavimo metodologija [AGR5001] Ilona Vagusevičienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biologinės įvairovės apsauga [AGE5002] Žydrūnas Preikša 6
Dirvožemio ištekliai ir GIS [AGE6013] Rimantas Vaisvalavičius 6
Pasirenkami dalykai I
Augalinių maisto produktų kokybė ir sauga [AGE6009] Elvyra Jarienė 6
Agroekosistemų modeliavimas [AGE6007] Kęstutis Romaneckas 6
Dirvožemio fizika ir derlingumas [AGE6012] Vaclovas Bogužas 6
Aplinkos apsauga [AGE6011] Daiva Šileikienė 6
Bioekonomika [AGR5004] Vladzė Vitunskienė 6
Informacinės technologijos žemės ūkyje [AGR5002] Zita Kriaučiūnienė 6
Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir atliekų perdirbimas [AGE6008] Zita Kriaučiūnienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje [AGE6010] Jolanta Sinkevičienė 6
Pasirenkami dalykai I
Bioekonomika [AGR5004] Vladzė Vitunskienė 6
Dirvožemio fizika ir derlingumas [AGE6012] Vaclovas Bogužas 6
Aplinkos apsauga [AGE6011] Daiva Šileikienė 6
Agroekosistemų modeliavimas [AGE6007] Kęstutis Romaneckas 6
Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir atliekų perdirbimas [AGE6008] Zita Kriaučiūnienė 6
Augalinių maisto produktų kokybė ir sauga [AGE6009] Elvyra Jarienė 6
Informacinės technologijos žemės ūkyje [AGR5002] Zita Kriaučiūnienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMAGE01] Rita Pupalienė 30
Iš viso:
30