Nuotolinės studijos

Kas yra nuotolinės studijos?

Tai toks studijų būdas, kai studijų turinį lengvai galima pasiekti neatvykus į universitetą, o pasitelkus informacines, komunikacines ar ryšio technologijas. Studijuojant nuotoliniu būdu galima sąveikauti ir bendrauti su dėstytojais bei bendramoksliais sinchroniniu arba asinchroniniu būdu.

Nuotolinės studijos – tai studijų dalykai, kurie yra pritaikyti ir atestuoti nuotolinėms studijoms. Besimokantysis gali pasiekti studijų medžiagą nuotoliniu būdu, bendrauti ir bendradarbiauti su bendramoksliais, atlikti užduotis, studijų padaliniams leidus – atsiskaityti už studijų rezultatus, teikti grįžtamąjį ryšį bei klausimus, gauti paramą iš dėstytojo nuotoliniu būdu.

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia rinktis atskirus nuotolinių studijų dalykus arba studijuoti bakalauro studijų programą nuotoliniu būdu.

Taip pat Vytauto Didžiojo universitete vykdomos kvalifikacijos tobulinimo programos nuotoliniu būdu.

Dokumentai, reglamentuojantys nuotolines studijas VDU

Daugiau informacijos