Bakalauro studijų programos

Matematikos mokslai (A)

Informatikos mokslai (B)

Fiziniai mokslai (C)

Gyvybės mokslai (D)

Inžinerijos mokslai (E)

Technologijų mokslai (F)

Žemės ūkio mokslai (I)

Socialiniai mokslai (J)

Teisė (K)

Verslo ir viešoji vadyba (L)

Ugdymo mokslai (M)

Humanitariniai mokslai (N)

Menai (P)

Verslo ir viešoji vadyba (L), Socialiniai mokslai (J)

Sportas (R)

Nuotolinės studijos

Verslo ir viešoji vadyba (L)