Rektoriaus rinkimai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorių viešo konkurso būdu renka universiteto Taryba.

Rektorius renkamas penkerių metų kadencijai, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, VDU statutu ir VDU Tarybos patvirtinta rinkimų organizavimo tvarka.

Rinkimuose dalyvauti norintis pretendentas (-ė) privalo pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo laipsnį arba menininko pripažinimą, pedagoginę bei vadybinę patirtį, savo gyvenimo aprašymą ir penkerių metų programos koncepciją einant rektoriaus pareigas. Taip pat reikia pateikti pretendento (-ės) deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo bei kitus dokumentus, kuriuos, pretendento (-ės) nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms eiti.

Rektoriaus rinkimai įvyks rugsėjo 15 dieną, antradienį, jiems skirto VDU Tarybos posėdžio metu.

Naujai išrinkto rektoriaus kadencijos pradžia – spalio 1 d.

Kandidatai

Profesorė Milda Ališauskienė Veiklos programa
Gyvenimo aprašymas
Deklaracija
Akademikas Juozas Augutis Veiklos programa
Gyvenimo aprašymas
Deklaracija

Pretendentų į rektoriaus pareigas veiklos programų pristatymai ir susitikimai su bendruomene vyks: VDU Senato posėdyje rugsėjo 2 d., 14 val., VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) ir VDU Tarybos posėdyje rugsėjo 10 d.

Pretendentai į VDU rektoriaus pareigas susitiks su Senato nariais ir bendruomene

Rugsėjo 2 d., trečiadienį, 14 val., VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks atviras universiteto Senato posėdis, kuriame pretendentai į VDU rektoriaus pareigas susitiks su Senato nariais bei bendruomene. Posėdis bus tiesiogiai transliuojamas ir internetu.

Posėdžio metu pretendentai Senato nariams ir bendruomenei pristatys savo programas, vyks diskusija. Taip pat Senatas svarstys ir teiks siūlymus Tarybai dėl pretendentų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas. Už savaitės, rugsėjo 10 dieną, vyks antrasis susitikimas – pretendentai susitiks su VDU Tarybos nariais ir universiteto bendruomene.

Rektoriaus rinkimai įvyks rugsėjo 15 dieną, antradienį, jiems skirto VDU Tarybos posėdžio metu. Universiteto bendruomenė ir kitos institucijos apie rinkimų rezultatus bus informuotos rugsėjo 16-ąją. Naujai išrinkto rektoriaus kadencijos pradžia – spalio 1 d.

Pretendentų sąrašas VDU tinklalapyje bus paskelbtas pasibaigus dokumentų priėmimo laikotarpiui, rugpjūčio 28 d.

Rektorius universitete renkamas penkerių metų kadencijai, vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu, VDU statutu ir VDU Tarybos patvirtinta rinkimų organizavimo tvarka.