Zigmas Zinkevičius

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 1994-03-09)

VDU garbės daktaro regalijos žymiam mokslininkui, kalbininkui, baltistui, lietuvių kalbos istorikui, prof., habil. dr. Zigmui Zinkevičiui įteiktos 1994 m. Už nuopelnus Lietuvai jam suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinas.

Z. Zinkevičius gimė 1925 01 04, Juodausių kaime, Ukmergės rajone. 1939 m. baigęs šešiametę mokylą perėjo į Ukmergės gimnaziją. 1945 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Istorijos ir filologijos fakultetą. Jau studijų metais pradėjo aktyvią akademinę veiklą – 1946–1950 m. Lietuvių kalbos katedroje ėjo vyriausiojo laboranto pareigas. Baigęs mokslus iki 1956 m. dėstė Vilniaus universitete bei Vilniaus pedagoginiame institute. 1956–1967 m. ėjo VU Lietuvių kalbos katedros docento, 1956–1968 m. Istorijos ir filologijos fakulteto prodekano, 1962–1964 m. – vyriausiojo mokslo darbuotojo, 1967–1973 m. Lietuvių kalbos katedros profesoriaus pareigas. 1973 m. tapo katedros vedėju ir užėmė šią vietą iki 1988 m., kada pradėjo vadovaut Baltų filologijos katedrai iki 1989 m. Atgavus nepriklausomybę ėmė dėstyti ir Vytauto Didžiojo universitete. 1995 m. paskirtas Lietuvių kalbos instituto direktoriumi, 1996 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministru. 1998 m. tapo valstybės konsultantu švietimo ir mokslo klausimais.

Pagrindinės profesoriaus mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Z. Zinkevičius yra paskelbęs apie 50 knygų, tarp kurių ir 6 tomų „Lietuvių kalbos istorija“ (1984–1994), per 1000 straispnių lietuvių ir užsienio kalbomis, dalyvavęs lingvistikos mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Profesorius išrinktas Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos nariu, Lietuvos MA nariu korespondentu, akademiku, Norvegijos MA, LKMA, Latvijos MA nariu. Be VDU Garbės daktaro jam suteiktas ir Latvijos universiteto Garbės daktaro, tarptautinės Herderio premijos bei Mokslo pažangos premijos laureato vardas.

Šiuo metu profesorius yra Lietuvos MA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus tikrasis narys, Lietuvių kalbos draugijos, tarptautinių periodinių leidinių „Baltistika“ ir „Lituanistika“ redakcinių kolegijų narys.

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.