Zigmas Zinkevičius

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 1994-03-09)