Pedagogams – papildomos perkvalifikavimo galimybės

15018 111

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia mokytojus dalyvauti projekte “Švietimo  inovacijos ir  STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme” pedagogų perkvalifikavimo programose ir įgyti papildomą specializaciją.

Pratęsiamas priėmimas į šiuos modulius

Šiuo metu kviečiame teikti prašymus į žemiau išvardintus modulius:

 • Gamtos mokslų moduliai:  fizikos (Kaunas), chemijos (Kaunas), biologijos (Kaunas), geografijos (Kaunas, Vilnius);
 • Tiksliųjų mokslų moduliai: matematikos (Kaunas, Vilnius), informatikos (Kaunas);
 • Technologijų modulis (Kaunas);
 • Meninio ugdymo moduliai: šokis (Kaunas), dailė (Vilnius), muzika (Kaunas, Vilnius);

Studijų vykdymas ir priėmimas

Paraiškos dalyvauti moduliuose priimamos internetu iki 2020 m. lapkričio 18 d. 9:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją/specializaciją (ir teisę dėstyti dalyką):

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pareiškėjas dirba/ketina dirbti mokytoju / auklėtoju / švietimo pagalbos specialistu švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją.
 • pirmumas bus teikiamas pedagogams, dirbantiesiems valstybinėje švietimo įstaigoje, pretenduojantiems įgyti dalykinę kompetenciją STEAM srityje.
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam švietimo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo raštą apie tai, kad asmuo dirba šioje įstaigoje arba švietimo įstaigos / švietimo skyriaus vadovo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo/auklėtojo/švietimo pagalbos specialisto darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją/ kvalifikaciją/ specializaciją.

Dokumentų pateikimas

Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • Aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • Švietimo įstaigos vadovo, švietimo skyriaus atstovo rekomendacija arba pažymas (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo įstaigos vadovo arba švietimo skyriaus atstovo).

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į modulius posėdžiai vyks lapkričio 23-24  d., nuotolinės konferencijos būdu. Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 10 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų reikalavimų arba nepilnai užpildytos, nebus vertinamos.

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303

Komentarai

Stanislava

Sveiki, esu dirbanti pedagogė, norėčiau studijuoti ir įgyti papildomas kompetencijas. Ar meno dalykai, konkrečiai muzika įtraukta į STEAM sritį pagal šią perkvalifikavimo programą?

Ilona

Stanislovą. Taip, įtraukta.

Karina

Laba diena. Ar rusų kalbos mokytojo kvalifikacija įtraukta į STEAM?

Jurga

Laba diena, kiek laiko teks mokytis? Ačiū.

Ilona

Jurga, studijos trunką tris semestrus .

Ilona

Karina patikslinkite savo klausimą. Kokį modulį norite studijuoti?

Aiste

Ar reik rašyti baigiamąjį darbą?

Ilona

Aiste, priklauso nuo programos pasirinktos. Patikslinkite, kokią programą orėtumėte studijuoti?

Teresa

Kokia semestro kaina studijuojant specialiąją pedagogiką?

Mokytojas

Sveiki, ar geografija įtraukta į STEAM?

Ilona

Geografija įtraukta.

Ilona

Terese šios studijos finansuojamos. Tačiau vietų skaičius ribotas kiekviename modulyje. Jei domina studijų kaina, kreipkitės į Vaidą Lukšienę.

Sonata

Sveiki, ar yra galimybė persikvalifikuoti, t.y. ar prilyginamas aukštesnysis pedagoninis išsilavinimas, įgytas 1992 m., čia reikalaujamajam aukštajam?

Ilona

Sonata, jei šis diplomas prilyginamas išsilavinimui kolegijos, tada taip.

Nijolė

Sveiki. Šiuo metu esu motinystės atostoguose(dirbu ikimokyklinio ugdymo grupėje gimnazijoje Vilniaus r.). Esu baigusi soc.pedagogika,ikimokyklinio.ir priešmokyklinio ugdymo studijas. Norėčiau turėti spec.pedagogo kvalifikaciją. Ar galiu studijuoti pagal šią programą?ar studijos mokamos?

Irmina

Laba diena , Jeigu norint studijuoti Spec pedagokiką savomis lėšomis , reikia iš direktores trišalės sutarties ir pan Esu prasiniu klasių mokytoja , praeitais metais pabaigiau pagal tęsk studijas , galbūt kai kurie dalykai ir užsikaitytų , dėl Laiko stokos ... Labai domina Spec pedagokika

Ilona

Irmina jeigu savo lėšomis studijuosite, rekomendacija pageidaujama, bet nėra būtina.

Nijolė

Laba diena. Gal yra galimybė įgyti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją?

Ilona

Šio modulio studijos galimos savomis lėšomis. Tačiau pagal šiuo metu suplanuotą kvietimą, jos nėra finansuojamos iš projekto lėšų.

Lilija

O Vilniuje specialiosios pedagogikos modulio nebus?

Stefanija

Šiuo kvietimu tik Kaune.

Ilona

Lilija, Vilniuje šio modulio nebus. Šį kartą tik Kaune :)

Ramunė

Labas vakaras. Ar soc. pedagogika įtraukta į STEAM?

Ilona

Ramune STEAM šis modulis nėra įtrauktas, ačiau bus finansuojamas iš projekto.

Alma

Kokia spec. Pedagogikos kaina?

Rasa

Sveiki, turiu aukštesnįjį išsilavinimą, ar galėčiau studijuoti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo modulį? Domintų kaina

Ilona

Alma susisiekite su Vaida Lukšiene, ji Jums patikslins.

Ilona

Rasa galite aplikuoti į šį modulį. Dėl kainos klauskite Vaidos Lukšienės. Paskambinkite nurodytu telefonu.

Vaida

Laba diena. Kokia biologijos studijų kaina?Ar reikės rašyti šio dalyko baigiamąjį darbą ar bus kita atsiskaitymo forma? Ačiū

Joana

Sveiki, ar dirbantis psichologas gali mokintis logopedijos?

Božena

Sveiki, Esu dirbanti pedagogė, norėčiau studijuoti ir įgyti papildomas kompetencijas. Ar meno dalykas, konkrečiai daile įtraukta į STEAM sritį pagal šią perkvalifikavimo programą? Noreciau igyti dailes mokytojos? Kaina? Ar galeciau gauti informacija el. pastu: teisesauga32@gmail.com Aciu!

Ilona

Vaida, kiekviena studijų programa turi savo tam tikrus išskirtinius bruožus. Tačiau atsakant į Jūsų klausimus: į š modulį kviečiame teikti dokumentus ir gauti finansavimą. daržniausiai atsiskaitymui rengiamos įvairios užduotys.

Ilona

Joana, Logopedijos modulį gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį (arba jam prilygstančią kvalifikaciją) ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos filologijos (su pedagogo kvalifikacija), specialiosios pedagogikos srityse. Stojant į Logopedijos modulį tikrinama tartis.

Irina

Labas vakaras, dirbu pradinuku mokytoja. Noreciau igyti informatikos specialybe, bet ar si specialybe duos galimybe destyti informatika pradinukams? Ar ji valstybes finansuojama?

Ilona

Irina, taip Jūs galėsite dėstyti ne tik pradinukams, bet ir vyresnėms klasėms :) Jei tik norėsite ir planuosite.

Romutė

Irina, yra galimybė dalyvaujant projekte gauti finansavimą.

Ilona

Irina, modulis turi finansavimą. Reikia pateikti dokumentus ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje. Didelė tikimybė jog gausite finansavimą.

Diana

Laba diena, o istorijos modelio nėra?

Ilona

Diana, deja istorijos modulio nėra.

Renata

Sveiki, ar yra ikimokyklinio ugdymo modulis?

Jolita

Sveiki, šiuo metu turiu įgyjusi fizikos ir informacinių technologijų mokytojos kvalifikacija, norėčiau dar įgyti matematikos dalyko. Ar yra galimybe studijuoti Vilniuje? Ar studijos yra nemokamos? Šiuo metu dirbu vilniaus r. gimnazijoje. Koks yra numatomas studiju tvarkaraštis. Ar yra užskaitomi sutampantys dalykai diplomo priede?

Lilija

Kokia specialiosios pedagogikos modulio kaina? Ir ar reikia rašyti baigiamąjį darbą?

Ilona

Lilija, yra galimybė dalyvaujant projekte gauti finansavimą. Jei domina kaina, reikėtų kreiptis į vaida.luksiene@vdu.lt

Lina

Ar galima pasirinkti du modulius skirtingų dalykų.

Rasa

Labai gaila, kad nėra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modulio. Ar neplanuojama?

Ilona

Rasa, tikrai gaila. Tačiau šį kartą neplanuojama. Gana nemažas finansavimas teko šiam moduliui per Tęsk programą.

Neringa

Ar studijos bus finansuojamos, ar reikės mokėti patiems, jei taip, tai kiek matematikos modulis.

Ilona

Neringa yra galimybė gauti finansavimą iš projekto. Svarbu pateikti dokumentus ir dalyvauti motyvaciniame pokalbyje. Linkiu sėkmės dalyvaujant.

Regina

Norintiems studijuoti etiką neturit nieko pasiūlyti? Ačiū.

Ilona

Regina, šiuo metu neturime šio modulio.

Daiva

Jeigu studijos vyks Kaune, ar kiekvieną penktadienį ir šeštadienį reiks vykti į Kauną?

Ilona

Daiva, studijos yra iš dalies nuotolinės. Šiuo laikotarpiu sudėtingu jos 80 proc. vyksta per nuotolį. taigi vykti reikės į kauną tikrai nedažnai.

Aleksandra

Laba diena. Norėčiau pasiteirauti. Ar yra galimybė studijuoti pradinio ugdymo modulį, jeigu esu baigusi socialinę pedagogiką Kauno kolegijoje? Jeigu taip, ar reikės rašyti baklaurinį darbą? Ačiū už atsakymą :)

Ilona

Aleksandra, galima studijuoti. Baigiamasis darbas šije progranoje nėra rašomas.

asta

Ar yra amžiaus cenzas, turintiems išsilavinimą ir dirbantiems pedagogu.

Ilona

Asta, amžiaus cenzo nėra :)

Studentas

Kiek turi būti norinčių į vieną dalyką, kad susidarytų grupė? Jeigu bus nedaug gal bus taikoma galimybė kai kuriuos dalykus studijuoti kartu su VDU nuolatinių ar ištęstinių grupių studentais ir surinki reikiamus kreditus per tam tikrą laiką?

Ilona

Laba diena, susirinkus nedidelei grupei tikrai bus ieškoma išeities iš padėties. Grupėje turėtų būti apie 8-10 žmonių.

Ligita

Sveiki, ar Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo modulis įtrauktas į STEAM.

Karolina

Sveiki, Jei projekte „Tęsk“ jau dalyvavai ar galima dar kartą dalyvauti pasirenkant kitą modulį ir gauti finansavimą ?

Ilona

Karolina, deja dalyvavusiems Tęsk ši galimybė netaikoma. Kvietime prie pastabų tai yra pažymėta.

Stanislava

Kokia tikimybė papulti į nemokamą spec. pedagogikos vietą. Kas lemia?

Ilona

Stanislava, pagrindiniai reikalavimai kvietime. Lemia motyvacinis pokalbis, dirba asmuo švietimo įstaigoje ar ne, ar turi savo darbdavio rekomendaciją.

AUŠRA

Laba diena. Esu dirbanti ikimokyklinio ugdymo pedagogė. Turiu ikimokyklinės pedagogikos aukštojo mokslo diplomą (ŠPI, 1991 m.). Noriu įgyti papildomą specializaciją - Logopediją. Ar galėčiau studijuoti Logopedijos modulį? Studijos yra finansuojamos ar mokamos? Ačiū.

Ilona

Aušra :) skelbime yra nurodoma tap tikros sąlygos stojimo į logopediją. Pakartoju čia: Pastaba dėl Logopedijos modulio: Gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį (arba jam prilygstančią kvalifikaciją) ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos filologijos (su pedagogo kvalifikacija), specialiosios pedagogikos srityse. Stojant į Logopedijos modulį tikrinama tartis. Projektas yra finansuojamas, tačiau vietų skaičius ribotas. Jeigu motyvacinio pokalbio metu būsite "atrinkta" į numatytą finansuojamų krepšialių skaičių, tada studijos bus nemokamos.

Renida

Sveiki, ar studijų nutraukimas yra nemokamas? Ar priešmokykliniame ugdyme ir geografijos modulyje rašomas baigiamasis darbas?

Ilona

Renida, labai geras klausimas. Jeigu asmuo užbaigia semestrą be skolų ir taip atsitinka jog išeina iš modulio studijų už semestrą mokėti nereikia, tačiau jeigu semestras pabaigiamas su skolomis - tokiu atveju reikia semestrą finansuoti studijuojančiam. Dažniausiai mosulio pabaigoje baigiamasis darbas nėra rašomas.

Erika

Sveiki, esu baigusi Jūsų universitete psichologijos bakalaurą. Šiuo metu esu praktinio dalyko (veido masažo mokytoja) EPMC. Bet neturiu pedagoginio išsilavinimo. Ar galima man biologijos specializaciją gauti?

Ilona

Erika šių modulių studijoms būtina pedagogo kvalifikacija.

Geografijos mokytojas

Kiek laiko trunka studijos? Ar galima gauti istorijos kvalifikaciją?

Ilona

Laba diena, istorijos modulio neskelbėme ir neturime šiuo metu. Studijos trunka tris semestrus.

Daiva

Labas rytas, Kokia trukmė logopedijos modulio - metai ar pusantrų?

Ilona

Daiva modulių studijos trunka 1,5 metų, t.y. tris semestrus.

Laura

Norėjau pasiteirauti ar yra baigiamasis darbas stojant i specialiąją pedagogiką?

Ilona

Laura, baigiamojo darbo nėra.

Janina

Sveiki. Logopedijos modulio baigiamasis darbas bus?

Ilona

Laba diena, bus į praktiką orientuotas modulis, baigiamojo darbo nenusimato.

Gitana

1995 m. Baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą. Bandžiau užpildyti prašymą persikvalifikavimo studijoms, bet negaliu įrašyti baigtos programos pavadinimo (nėra tokio šablono) ir kokia forma turi būti pateikta darbdavio rekomendacija?

Ilona

Gitana, susisiekite su Vaida Lukšiene, ji Jus pakonsultuos.

Agnė

Apie kokį motyvacinį laišką čia eina kalba? Kada jis buvo laikomas? Ar jis privalomas?

Ilona

Agne, patikslinu - tai nėra laiškas. Turima mintyje pokalbis su kandidatis ir motyvacija/siekimas studijuoti. Pokalbių datos bus patikslintos, numatomos dienos lapkričio 4-6.

Aida

Laba. Kokios spec.pedagogikos ir pradinio ugdymo modulių kainos? Kiek laiko truks mokslai? Dirbu pailgintos grupes mokytoja.

Ilona

Laba diena, Aida šiai dienai kvieičame į projekto lėšomis finansuojamas studijas. Studijos trunka 1,5 metų - tris semestrus. jei aktualios kainos, susisiekite su Vaida Lukšiene.

Justina

Laba diena, noriu pasitikslinti. Turiu aukštąjį išsilavinimą, socialinio pedagogo kvalifikaciją, specializacija - specialųjį poreikį vaikų ugdymas. Dirbu socialine pedagoge progimnazijoje (nuo ikimokyklinio ugd. iki 8 kl.). Ar aš galėčiau studijuoti logopediją? Ačiū. .

Ilona

Justina patikslinu: gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį (arba jam prilygstančią kvalifikaciją) ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos filologijos (su pedagogo kvalifikacija), specialiosios pedagogikos srityse.

Inga

Sveiki, esu baigusi Kauno kolegijos JRF socialinę pedagogiką. Ar galėčiau studijuoti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo modulį? Ar studijos būtų finansuojamos? Šiuo metu dirbu soc.pedagoge progimnazijoje.Ačiū

Ilona

Inga, taip paglite studijuoti. Inga, po motyvacinio pokalbio bus galima matyti ar patenkate į finansuojamųjų sąrašą. Sėkmės atveju šis projektas finansuotų jūsų studijas.

Guoda

Sveiki. Ar darbdavio rekomendacija yra būtina? Nes liko labai mažai dienų iki stojamųjų pabaigos, gali būti komplikuota ją gauti. Apie studijas tik dabar sužinojau, kitu atveju būčiau spėjusi.

Ilona

Laba diena, patekite dkumentus ir rekomendaciją turėkite motyvacinio pokalbio metu ir po otyvacinio pokalbio atsiųsite mums.

Nadežda

Sveiki. Ar galėčiau pasirinkti dailės modulį ir mokytis pagal jo programą, jeigu šiuo metu nedėstau dailės? Tačiau ateityje dailės mokytojas gimnazijai bus reikalingas.

Ilona

Nadežda, taip galite studijuoti.

Kęstutis

Laba diena, ar Technologijų modulį (Kaunas) pasirinkus bus galima gauti finansavimą? Ar būtina mokyklos rekomendacija?

Ilona

Kęstuti, taip finansavimą bus galima gauti šito modulio. Rekomendacija pageidautina.

Milda

Sveiki, Ar teisingai supratu - visų specialybių modulių, net ir tų, kurių priėmimas nepratęstas, posėdžiai perkelti iš lapkričio 4-6 d. į 12-17?

Ilona

Milda perkelta, išskyrus Pradinio ugdymo modulį.

Daiva

Sveiki, kiek vietų finansuojama logopedijos modulyje?

NORINTIS

Laba diena. Jeigu stojimas pratęstas, tai gal gali ir TĘSK projekto dalyviai stoti?

Ilona

Laba diena, pagal paskutinius patikslinimus - gali.

Ilona

Laba diena, Patikslinu dėl klausimo, ar gali teikti prašymus jau gavę Tęsk finansavimą. Pirmenybė bus teikiama neturėjuiems šio finansavimo. Likus laisvoms vietoms modulyje, toks atvejis bus sprendžiamas ir priimamas nutarimas papildomai diskutuojant su projekto fundatoriais.

Andrius

Laba diena, Ar yra galimybe studijuoti tik nuotoliniu būdu?

Ilona

Andriau, visiškai nuotoliniu ne, tik iš dalies.

vaida

kokia kaina pradinio ugdymo

Ilona

Vaida, paskambinkite Vaidai Lukšienei. Ji suteiks daugiau informacijos.

Sandra Giedrienė

Labas vakaras. Sakykite, prašau, o turint spec.pedagogikos magistrą galima studijuoti logopediją perkvalifikavimo studijose?

Asta

Labas vakaras, ar dar yra laisvų vietų į geografijos arba biologijos studijas. Ar iš šių dalykų yra rašomi baigiamieji darbai? Ačiū už informaciją.

Gitana

Sveiki, šiuo metu dirbu mokykloje ir dėstau etiką. Ar galėčiau dalyvauti projekte ir pretenduoti į dailės studijas?

Mokytojas

Sveiki, nuo kada numatomos studijos? Ar tie kurie pateikė prašymą iki papildomo priėmimo gaus finansavimą studijose ir turės pirmumo teisę prieš tuos kurie bus per papildomą priimti? Kur būtų galima susipažinti su modulių studijų programomis...konkrečiais dalykais kas bus studijuodama. Nes niekur informacijos nėra...

Jolita

Laba diena, kada pranuojama šių studijų pradžia?

Elena

Sveiki, gal galite patikslinti, kas įeina į Technologijų modulį? ačiū

Jolita

Reikalavimas pedagogo kvalifikacija, galite patikslinti? 180 akad.val. kursų pažymėjimas, suteikiantis galimybę ugdyti mokinius pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, yra pakankamas?

Žydrūnė

Laba diena. Dalyvavau motyvaciniame pokalbyje lapkričio 5 d. ( į spec pedagogikos modulį), bet atsakymo negavau? Rašo, kad kandidatai bus informuoti el. laišku per 10 d....

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus