Kviečiame teikti kandidatūras Centro direktoriaus pareigoms užimti

402

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia teikti kandidatūras STEAM didaktikos centro (toliau – Centro) direktoriaus pareigoms užimti.

Vytauto Didžiojo universiteto STEAM didaktikos centras yra akademinis padalinys, kurio  misija – telkti mokslininkų ir praktikų potencialą užtikrinant STEAM ugdymo pažangą Lietuvoje. STEAM didaktikos centras siekia kurti inovatyvius STEAM ugdymo turinio ir proceso organizavimo, ugdymo pažangos kokybinio vertinimo modelius bei tobulinti STEAM mokomųjų dalykų pedagogų ir studentų specialiąsias ir didaktines kompetencijas. STEAM ugdymas, grindžiamas visuminiu pasaulio pažinimu, siekia ugdyti kompetencijas, atskleidžiant gamtos, technologijų mokslų ir menų bei visuomenės tarpusavio sąveiką ir darnų vystymąsi realiuose gyvenimo kontekstuose

STEAM didaktikos centro direktoriaus pareigybė priskiriama Universiteto akademinio padalinio vadovo kategorijai. Centro direktorius užtikrina sklandų Universiteto valdymo organų bei Centro priimamų nutarimų vykdymą, savo kompetencijų ribose; inicijuoja bei rengia Instituto veiklos planus, jų pakeitimus ir/ar patikslinimus; planuoja ir organizuoja STEAM didaktikos centro veiklą, užtikrina jos efektyvumą; organizuoja ir rengia STEAM metodines priemones, įrankius, vadovėlius; palaiko ryšius su kitų valstybių mokslo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, asociacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis; organizuoja ir vykdo STEAM ugdymo turinio ir proceso mokslinius tyrimus;  organizuoja STEAM ugdymo mokymus ir konsultacijas studentams ir pedagogams, teikia jiems metodinę pagalbą; atstovauja Centrą valstybės valdžios, valdymo institucijose ir įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis; rengia ir teikia su Centro veikla susijusias ataskaitas; organizuoja STEAM metodikų išbandymus, vertina jų veiksmingumą aukštesniems mokinių pasiekimams ir bendrosioms kompetencijoms; rengia STEAM didaktikos centro metinius planus ir ataskaitas; organizuoja ir vykdo  STEAM sklaidą; inicijuoja ir organizuoja nacionalines ir tarptautines konferencijas; rengia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus leidžia įsakymus, organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus pagal kompetenciją; vykdo kitas Universiteto valdymo organų pavestas užduotis.

Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip daktaro mokslinį laipsnį;
  • turėti ne mažiau, kaip 3 metų mokslinio-tiriamojo darbo patirties;
  • turėti vadybinio-administracinio darbo patirties;
  • turėti tarptautinių ir nacionalinių projektų rengimo ir vykdymo patirties;
  • mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą, ne žemesniu negu B2 lygiu;
  • gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją, operatyviai spręsti iškilusias darbo problemas;
  • palaikyti ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijomis: aukštojo mokslo institucijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, STEAM centrais;
  • sugebėti naudoti efektyvaus komunikavimo užtikrinimo priemones;
  • puikiai išmanyti darbą kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu) ir kitomis šiuolaikinio ryšio techniko bei telekomunikacijų priemonėmis;
  • žinoti ir laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos švietimo sistemos reglamentuojančių teisės aktų, Universiteto Statuto ir kitų vidaus teisės aktų.

Atsižvelgdamas į Senato teikiamus siūlymus dėl kandidatų tinkamumo Instituto direktoriaus pareigoms užimti ir vadovaujantis Universiteto Statuto 44.1., 44.2. bei 77 punktais, Universiteto rektorius teikia Centro direktoriaus kandidatūrą Senato patvirtinimui.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. paštu zid@vdu.lt iki vasario 3 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus