Parama

Vytauto Didžiojo universitetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais partneriais. Siekdamas abipusio bendradarbiavimo, VDU skatina ir vysto ryšius su viešosiomis įstaigomis, bendrauja ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio vidurinėmis mokyklomis, gimnazijomis, kolegijomis bei Europos ir pasaulio universitetais. Rėmėjų bei mecenatų lėšos naudojamos įvairiems bendruomenės renginiams, socialiniams projektams bei stipendijoms aktyviausiems, gabiausiems studentams skatinti.

Maloniai kviečiame Jus tapti VDU rėmėjais ir finansiškai prisidėti prie universiteto veiklos.

  • Paramą galite pervesti į universiteto sąskaitą SEB banke sąsk. nr. LT41 7044 0600 0284 8638; VDU įmonės kodas: 111950396.
  • Iki kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikę prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), VDU galite skirti 1,2% tais metais sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau informacijos kaip tai padaryti rasite VMI svetainėje.

Universitetas dėkoja savo rėmėjams, bičiuliams, draugams ir bendraminčiams bei mecenatams, suvokiantiems aukštojo mokslo svarbą ir noriai bendradarbiaujantiems įgyvendinant svarbius ne tik VDU, bet ir plačiajai visuomenei projektus ir veiklas bei remiantiems gabią ir perspektyvią jaunuomenę.