Šiuolaikinė hebrajų kalba, A1.1 lygis

  • Dalyko kodas: SHK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Modern Hebrew, Level A1.1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Saulius Skučas, M.A., Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas studentams, norintiems įgyti minimalius kalbos vartojimo (kalbėjimo, skaitymo, rašymo, klausymo) gebėjimus bei susipažinti su Izraelio valstybės kultūra. Programą sudaro: gramatinis kalbos suvokimas (raidynas, fonetika ir ortografija), balsių žymėjimas, veiksmažodžio asmenavimas esamuoju laiku, kalbos dalių tarpusavio derinimas pagal skaičių ir giminę, įvardžiai, prielinksniai, skaičiai iki 100 bei leksinė dalis (prisistatymas, susipažinimas, šeima, maistas ir gėrimai, namai, metų laikai, oras, klimatas, mokymasis).

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is for students aiming to acquire basic minimal abilities in speaking, reading, writing and listening in Modern Hebrew and to get acquainted with the culture of the State of Israel. The programme is divided into the grammatical aspects of the course (the alphabet, phonetics, orthography), the niqqudot, present tense, combining nouns, verbs and adjectives, pronouns, prepositions, numerals and lexical part, i.e. introduction, acquaintances, family life, food and drinks, home life, climate and learning.

Dalyko studijų rezultatai

1. Skaityti ir rašyti visus 22 hebrajų kalbos priebalsinius ženklus: Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Jud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pey, Tsade, Quf, Reš, Šin, Tav ir 5 sofit ženklus. Niqqudot sistema.
2. Skaityti nesudėtingus tekstus su pažįstamais žodžiais. Reaguoti į pašnekovo teiginius. Palaikyti pokalbį.
3. Suprasti trumpus adaptuotus garso ir/ar vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis žinomomis temomis.
4. Rašyti paprastas žinutes, laiškus, el. laiškus
5. Užsisakyti norimą patiekalą restorane. Skaityti meniu. Suprasti iš klausos sakomą informaciją (skaičius, datas, sumas).

Dalyko turinys

Hebrajų kalbos istorinė apžvalga. Elezier’io ben Jehuda’os veikla ir hebrajų kalbos atgimimas XIX a. Fonetika ir grafika. Savo vardo, pavardės, miesto, užrašymas hebrajų kalba. Hebrajų kalbos įvardžiai. Prisistatymas: vardas, pavardė, tautybė, profesija. Žymimasis artikelis הַ). “Prilipinamieji” žodžiai וְ, הֵ, בַּ, שֶׁ.
Šeimos narių pavadinimai, vardai, profesijos. Kasdienės situacijos. Namų aplinka. Tekstų skaitymas ir pasakojimų apie savo šeimą kūrimas. Atsakymas į klausimą “kas?” (žmonėms ir objektams) ?מִי ir ?המַ.
Oras, klimatas, metų laikai. Mėnesiai. Klausimas “kada?” (?מָתַי) Veiksmažodžio bendratis ir esamasis laikas. Valandos. Datos pasakymas. Atostogos ir ekskursija į miestą.
Mokymasis, studijos, knygos. Klausimas “kodėl?” (?לַמַה). Veiksmažodžio būtasis laikas. Buvusio įvykio pasakojimas.
Maistas ir gėrimai. Restorane ir namuose. Skaičiai iki 100. Daiktavardžiai, būdvardžiai ir prielinksniai. Klausimas “koks?” (?אֵיזֵה).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 7,5 ak. val.
Savarankiškas darbas 42,5 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20% galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas – 30% galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu – 50% galutinio pažymio (30% atsiskaitymai žodžiu, 20% atsiskaitymai raštu).

Literatūra

1. 2005 נ. גנני, ר. שמעוני
עברית מבראשית (חלק א) דוד רכגולד ושות' חברה בע''מ
2. 2007 Chayat, S., Israeli, S., Kobliner, H. Ivrit min hahatchalah (Aleph). Hebrew from Schratch (Part 1). (English edition for International Students) Gefen Publishing House
3. 2004 Lyttleton, Z., Wang. T. Colloquial Hebrew: The Complete Course for Beginners Routledge
4. 2016 Reches, R. Mano pirmasis žodynėlis: Iliustruotas hebrajų-lietuvių, lietuvių-hebrajų kalbų žodynėlis pradedantiesiems
Papildoma literatūra
1. 2005 Coffin, E.A., Bolozky Sh. A Reference Grammar of Modern Hebrew
Cambridge University Press
2. 2004 Gilboa, S. Teach Yourself Modern Hebrew
Hodder Arnold
3. 2005 Glinert, L. Modern Hebrew: An Essential Grammar (Third Edition)
Routledge
4. 2005 Reece, K. The Israelites: The Children of Israel Rourke Publishing