Medijos ir socialinė kaita

  • Dalyko kodas: KOM 5040
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Media and social change
  • Dalykas atestuotas: 2017-04-14
  • Atestacija galioja iki: 2020-06-30