Medijos ir socialinė kaita

  • Dalyko kodas: KOM 5040
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Media and social change