Spec. kursas nr. 4 (VKS4010)

  • Dalyko kodas: VKS 4010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Special Course No. 4 in the Field of Communication
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Spec. kursus dėsto PMDF Viešosios komunikacijos katedros kviestiniai lektoriai bei vizituojantys profesoriai.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso paskirtis – suteikti studentams profesinių žinių bei įgūdžių, reikalingų darbui įvairiose žiniasklaidoje, viešųjų ryšių bei komunikacijos valdymo organizacijose. Kursą skaityti bus kviečiami kviestiniai dėstytojai iš užsienio aukštųjų mokyklų, taip pat žurnalistikos bei viešųjų ryšių praktikai iš organizacijų, esančių VDU Viešosios komunikacijos katedros socialiniais partneriais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This special course provides with professional knowledge and skills necessary to successfully perform different tasks in media, public relations and other communication organizations. The course will be delivered by visiting faculty members at the Department of Public Communications, or practitioners, i.e. representatives of social partner organizations.

Dalyko studijų rezultatai

Kurti žurnalistinį bei viešųjų ryšių turinį, strategijas bei komunikacijos planus modernioms organizacijoms.
Laikytis aukščiausių profesinių standartų kuriant įvairaus pobūdžio bei paskirties komunikacinį turinį.
Išugdyti kūrybinio mąstymo gebėjimus ir medijų bei komunikacijos vadybos įgūdžius.

Dalyko turinys

Kiekvienam spec. kursui paruošiamas atskiras kurso planas, su kuriuo semestro pradžioje supažindinami studentai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., seminarai – 15 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 100 val. Iš viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, seminarai, pratybos, kūrybinis projektas – 20%, egzaminas – 50%.

Literatūra

Sudaroma kiekvienam spec. kursui atskirai ir studentams paskelbiama prieš prasidedant semestrui VDU Viešosios komunikacijos katedros interneto svetainėje, adresu: www.mediastudies.lt.