Specialus kursas Nr.1 (SAT5029)

  • Dalyko kodas: SAT 5029
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Special Course No1
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Vizituojantis profesorius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso turinys tiesiogiai priklausys nuo nūdienos antropologijos aktualijų, į kurias orientuojantis yra atliekami antropologiniai tyrimai. Kurso metu bus siekiama pagilinti studentų žinias ir įgūdžius, atitinkančius programos tikslus ir siekius.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The contents of the special (open) course depend upon the subject taught. It can deal with any topic or field of anthropology that is not part of the regular curriculum of the Social Anthropology Program, especially with important current issues from an anthropological perspective. The open course is usually taught by visiting faculty on the field of their specific expertise and based on their fieldwork experience. The course aims at deepening students’ knowledge and competencies related with programme’s aims and learning outcomes.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į sociokultūrinę antropologiją

Dalyko studijų rezultatai

Po kurso baigimo studentai turi gebėti taikyti antopologijos teorines perspektyvas, konceptus ir metodus analizuojant kurso metu nagrinėtus socio-kultūrinius reiškinius.

Dalyko turinys

Priklauso nuo kurso temos ir dėstytojo.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Namų darbas – 20 proc., Vidursemestrinis atsiskaitymas – 30 proc., egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio.