Jidiš kalba A1.1

  • Dalyko kodas: JDŠ 03111
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Yiddish A1.1
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius dr. Francesco Zamblera, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas – supažindinti su jidiš kalbos gramatikos pagrindais, pagrindinėmis sintaksės struktūromis.
Studentams pristatomas minimalus jidiš kalbos žodynas, jidiš abėcėlė ir YIVO transkripcija.
Taikomi įvairūs mokymo metodai, pratybos, darbas grupėse, savarankiškas ir nuotolinis mokymasis.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course aims at setting the basis for understanding how the Yiddish language works, along with building up the beginner-level vocabulary and the basic reading-and-writing skills. It includes a presentation of the main structures and morphology of Yiddish, the alphabet and the YIVO transcription.

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus.
Suprasti trumpus adaptuotus garso ir/ar vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis
Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, klausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius
Trumpai ir paprastai pristatyti save ir kitus.
Rašyti paprastas žinutes telefonu ir el. paštu.

Dalyko turinys

Žodžių pasakymas paraidžiui.
Kalbos dalių daryba ir vartosena.
Savęs ir kitų žmonių pristatymas: anketinių duomenų teikimas: vardas, pavardė, tautybė, adresas, telefonas, profesija ir pan.
Valandos, laiko aplinkybės.
Kasdienės situacijos, įpročiai, pomėgiai, pagrindiniai aplinkos daiktai ir jų buvimo vieta.
Pagrindinių taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių morfologija. Esamasis laikas.
Vardažodžių morfologijos pagrindiniai elementai; kiekiniai skaitvardžiai.
Žymimasis, nežymimasis ir dalies artikeliai, jų vartosena.
Lietuviškų linksnių atitikmenys.
Klausiamieji žodžiai.
Dažniausiai vartojami prieveiksmiai ir jungtukai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 35 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Pusegzaminis – 20 %, baigiamasis egzaminas – 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu – 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2010 Prime-Margules, A., Dehan-Rotshchild, N. Le yiddish, collection sans peine. ASSIMIL
2. 1982 Katz, D. Grammar of the Yiddish Language. Duckworth
3. 1987 Weinreich, U. Modern English-Yiddish, Yiddish-English dictionary. Schocken Books, NewYork