Kūrybinių industrijų praktika

  • Dalyko kodas: KRI 6004
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: PRACTICE OF CREATIVE INDUSTRIES
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Daiva Citvarienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kūrybinių industrijų praktika skirta studentams pritaikyti studijų metu įgytas teorines žinias praktinėje kūrybinių industrijų veikloje. Studentai turės galimybę atlikti praktiką įvairiose kūrybinių industrijų įmonėse ir organizacijose: žiniasklaidos, reklamos, leidybos, turizmo, laisvalaikio ir pramogų organizavimo įmonėse, valstybinėse ir privačiose kultūros ir meno organizacijose (muziejuose, galerijose, teatruose, bibliotekose, kultūros centruose, festivaliuose ir kt.), meno inkubatoriuose, teminiuose parkuose ir kitose KI vietose, kurias pasiūlys praktiką organizuojantys dėstytojai arba pasirinks patys studentai. Praktikos metu studentai turės galimybę susipažinti su KI institucijų organizacine struktūra, veiklos principais, projektų organizavimo ir valdymo specifika ir praktiškai įgyvendinti vadybinį, viešųjų ryšių, edukacinį, kūrybinį, bendruomeninį ir pan. projektą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to put all acquired theoretical knowledge into practice; students will have the opportunity to have a traineeship at different organizations in the field of creative industries: media, advertising, publishing, tourism, public or private cultural organizations (museums, galleries, theatres, libraries, cultural centers, festivals etc.), art incubators, theme parks and other locations. Students will have the possibility to get acquainted with the organizational structure of the institutions in the creative industries field, their policy, management peculiarities and to put their creative projects into practice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Kūrybinės industrijos: vaizduotės gamyba; Kūrybinių industrijų organizacijos, Kultūros rinkodara ir komunikacija, Kūrybinių industrijų ekonomika, dalykas iš „Kultūros vadybos“ dalykų grupės

Dalyko studijų rezultatai

1. Organizuoti įvairius meną ir verslą jungiančius projektus KI institucijose atsižvelgiant į pastarųjų organizacinę specifiką, finansavimo ir veikimo ypatumus.
2. Pritaikyti studijų metu įgytas kultūros komunikacijos, kultūros vadybos ir meninės veiklos žinias savarankiškai kuriant ir valdant praktinius KI projektus.
3. Pasinaudoti kūrybiškais ir inovatyviais KI organizavimo ir valdymo metodais praktinėje KI veikloje.
4. Dirbti komandinį darbą derinant individualų iniciatyvumą su kolektyvine veikla.
5. Susieti kūrybinio sektoriaus veiklas su verslo sektoriumi, megzti ir plėtoti KI tinklus.
6. Savarankiškai įgyvendinti ir įvertinti praktinį KI projektą.

Dalyko turinys

1. Pirmasis praktikos atlikimo etapas.
Konkrečios KI įmonės arba organizacijos pasirinkimas konsultuojantis su praktiką koordinuojančiu dėstytoju. Susipažinimas su konkrečios KI institucijos struktūra, darbo organizavimo metodais, veiklos sritimis. Mokymasis darbo vietose stebint ir dalyvaujant KI institucijos veikloje, atliekant įvairias komandinio darbo užduotis.
2. Antrasis praktikos atlikimo etapas.
Savarankiškos užduoties – vadybinės, viešųjų ryšių, edukacinės, kūrybinės, bendruomeninės ir pan. iniciatyvos – suformulavimas konsultuojantis su praktiką koordinuojančiu dėstytoju ir praktikos mentoriumi (institucijos darbuotoju). Socialinio ir ekonominio poreikio analizė. Projekto idėjos ir jos įgyvendinimo plano sukūrimas bei pagrindimas. Rinkodaros analizė, projekto finansavimo paieškos. Projekto įgyvendinimas.
3. Trečias praktikos atlikimo etapas.
Viešas įgyvendinto projekto pristatymas, atliekant monitoringo analizę ir socialinio bei ekonominio efektyvumo įvertinimą.

Dalyko studijos valandomis

Praktiniai užsiėmimai kartu su darbo vadovu – 9 val.
Vadovo konsultacijos, projeko įvertinimas – 12 val.
Individualus savarankiškas darbas – 139 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Praktikos mentoriaus ataskaita – 20 %
Studento praktikos dienoraštis – 20 %
Praktikos darbas – 60 %

Literatūra

Literatūra pateikiama pagal pasirinktą temą.