Kūrybinės strategijos

  • Dalyko kodas: REV 5004
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Creative strategies
  • Dalykas atestuotas: 2021 02 01
  • Atestacija galioja iki: 2024 02 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Vytautas Liesionis, lekt. Aurelija Ganusauskaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas – supažindinti studentus su kūrybinių strategijų principais reklamos srityje. Studentai bus supažindinti su kūrybingumo ir strateginio valdymo teorijų pagrindais ir įgis kūrybinio bei strateginio mąstymo įgūdžius, ugdant bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Kurso metu studentai susipažins su reklamos kūrybinės strategijos samprata ir esme, koncepcija bei principais, savarankiškai rengs reklamos kūrybinę strategiją bei reklamos kūrybinį aprašą, mokysis taikyti racionalaus ir emocinio poveikio kūrybines technikas kuriant reklamos turinį. Išklausę kursą magistrai gebės taikyti racionalaus ir emocinio poveikio kūrybines technikas, parengti reklamos kampanijos kūrybinį aprašą bei suplanuoti ir realizuoti reklamos kūrybinę strategiją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to familiarize students with the principles of creative strategies for advertising. Students will be introduced to the fundamentals of creativity and strategic management theories and will gain a creative and strategic thinking skills by developing general and specific competencies. During the course students will be introduced to the concept, essence and principles of creative advertising strategy, independently prepare creative advertising strategy and creative brief, learn to apply rational and emotional impact creative techniques while creating advertising content. After completing the course, students will be able to apply rational and emotional impact creative techniques, prepare a creative brief for advertising campaign, to develop and implement a creative advertising strategy.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Reklamos teorija

Dalyko studijų rezultatai

1) Suvokti, analizuoti ir vertinti kūrybingumo, neuromokslo ir reklamos sąsajas, raidą bei tendencijas reklamos srityje.
2) Parengti ir įgyvendinti reklamos kūrybinę strategiją bei reklamos kūrybinį aprašą, atsižvelgiant į rinkos poreikius ir naujausias reklamos tendencijas.
3) Suvokti ir identifikuoti esminius kūrybinės komandos bruožus, taikyti esminius principus tokiai komandai formuoti ir motyvuoti bei sudaryti sąlygas jos vystymui(si).
4) Pademonstruoti gebėjimą žodžiu ir raštu komunikuoti naudojant terminus, pristatant užduočių rezultatus bei siūlomus sprendinius, rašant atsiskaitymo darbus.
5) Žinoti ir taikyti įvairias kūrybines technikas kuriant reklamos turinį ir rengiant kūrybinę reklamos strategiją.

Dalyko turinys

1. Kūrybingumo, neuromokslo ir reklamos sąsajos, raida ir tendencijos reklamos srityje.
2. Reklamos kūrybinės strategijos samprata ir esmė, koncepcija bei principai.
3. Reklamos kūrybinės strategijos kūrimas, planavimas ir realizavimas.
4. Kūrybinio aprašo esmė ir principai.
5. Kūrybinio aprašo kūrimas konkretaus produkto/paslaugos reklamos kampanijai.
6. Kūrybinės technikos ir jų taikymo principai.
7. Archetipai reklamoje.
8. Racionalaus poveikio kūrybinės technikos.
9. Emocinio poveikio kūrybinės technikos.
10. Reklamos kūrybinės koncepcijos ir jų efektyvumas.
11. Kūrybinės komandos formavimas, koordinavimas ir vystimas(is).

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos (P)

20 val.

10 val.

Seminarai (S)

8 val.

7 val.

Komandinis darbas

15 val.

 

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, savarankiškas darbas – 40 %, egzaminas – 30 %.

Literatūra

1. 2017 Altstiel, T., Grow, J. Advertising creative: strategy, copy and design https://books.google.lt/books?id=sA57DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Advertising+creative:+strategy,+copy+and+design&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwimlYb3s7zuAhUj-yoKHRXOD9sQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=Advertising%20creative%3A%20strategy%2C%20copy%20and%20design&f=false
2. 2016 Davis, D. Creative strategy and the business of design https://books.google.lt/books?id=SbTrDQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Creative+strategy+and+the+business+of+design&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiYkPahsrzuAhWnxIsKHWjvDCYQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=Creative%20strategy%20and%20the%20business%20of%20design&f=false
3. 2014 Drewniany, B., L., Jewler, A., J. Creative strategy in advertising https://books.google.lt/books?id=5VAWAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Creative+strategy+in+advertising&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjZwcGws7zuAhWJxosKHQCbCuQQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=Creative%20strategy%20in%20advertising&f=false
4. 2013 Andrews, M., van Leeuwen, M., van Baaren, R. Hidden persuasion : 33 psychological influences techniques in advertising https://books.google.lt/books?id=ZSg_vgEACAAJ&dq=Hidden+persuasion+:+33+psychological+influences+techniques+in+advertising&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi22Z3Ss7zuAhWwk4sKHYYdDeQQ6AEwAHoECAEQAg
5. 2012 Hartwell, M., Chen, J., C. Archetypes in branding: a toolkit for creatives and strategists https://books.google.lt/books?id=XKwwuQEACAAJ&dq=Archetypes+in+branding:+a+toolkit+for+creatives+and+strategists&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj6lbrDs7zuAhUBxosKHQy-AB4Q6AEwAHoECAAQAg
6. 2010 Scott Armstrong. J. Persuasive Advertising: Evidence-based Principles https://books.google.lt/books?id=-czrPbGn6SEC&printsec=frontcover&dq=Persuasive+Advertising:+Evidence-based+Principles&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwja5-Tfs7zuAhXmsIsKHS5TBeAQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=Persuasive%20Advertising%3A%20Evidence-based%20Principles&f=false
Papildoma literatūra
1. 2012 Mumford, M. D. Handbook of Organizational Creativity
https://books.google.lt/books?id=6_voqou2RaUC&printsec=frontcover&dq=Handbook+of+Organizational+Creativity&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiIv7CktLzuAhWGjYsKHcjkAXsQ6AEwAXoECAgQAg#v=onepage&q=Handbook%20of%20Organizational%20Creativity&f=false
2. 2006 Altstiel, T., Grow, J. Advertising strategy: creative tactics from the outside/in https://books.google.lt/books?id=9LS5eMivNOoC&printsec=frontcover&dq=Advertising+strategy:+creative+tactics+from+the+outside/in&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwii_sOBtLzuAhUSxYsKHc--CMoQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=Advertising%20strategy%3A%20creative%20tactics%20from%20the%20outside%2Fin&f=false