loader image

Lotynų kalba 2 lygis

  • Dalyko kodas: LOT 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Latin Level 2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorius Sigitas Lūžys, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Lotynų k. 2 lygyje išmokstama konjunktyvo nuosaka ir jos vartojimas pagrindiniame ir šalutiniame sakinyje; defektiniai, anomaliniai ir impersonaliniai veiksmažodžiai. Susipažįstama su klasikinių prozos stilių įvairove, epiniais žanrais, lyrika; įgyjama praktinių metrikos ir prozodijos taikymo įgūdžių.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This second level of Latin is focused on delivering the students the basis of the Latin language including the most important aspects in the use of nouns, verbs and their tenses. Students develop the skills to translate various un-adapted poetic and fiction text of different styles. They also learn to practically apply the rules of metrics and prosody.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Lotynų kalbos 1 lygis

Dalyko studijų rezultatai

Skaityti romėniškus skaitmenis ir kaityti lotyniškus skaitvardžius.
Vartoti konjunktyvo nuosaką pagrindiniame ir šalutiniame sakinyje.
Derinti laikus sudėtiniame sakinyje pagal Consecutio temporum.
Kaityti defektinius, anomalinius ir impersonalinius veiksmažodžius.
Taisyklingai vartoti tiesioginę ir netiesioginę kalbą, attractio modi.
Atpažinti ir vartoti svarbiausias kalbos figūras bei tropus.
Taikyti praktikoje metrikos ir prozodijos taisykles.

Dalyko turinys

Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai.
Coniunctivus. Ut finale. Ut obiectivum. Cum historicum
Consecutio temporum.
Quin dubitativum. Cum causale. Cum concessivum.
Questio indirecta. Ut consecutivum.
Casus realis, potentialis, irrealis.
Verba anomalia, defectiva, impersonalia.
Attractio modi. Oratio recta et obliqua.
C.Iulius Caesar “Commentarii de bello Gallico”.
P.Ovidius Naso “Metamorphoses”.
P.Vergilius Maro “Aeneis”.
M.Valerius Martialis “Epigrammata”.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20% galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30% galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50% galutinio pažymio (40% - atsiskaitymai raštu, 10% - atsiskaitymai žodžiu).

Literatūra

1. 2010 Dumčius, J. ir kt. Elementa Latina. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
2. 2002 Jones, P.V., Sidwell, K.C. Lotynų kalba. Alma littera
Papildoma literatūra
1. 2007 Kuzavinis, K. Lotynų – lietuvių kalbų žodynas.
www.flf.vu.lt/zodynai. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
2. 2012 Veličkienė A.T. Fons Verborum. Lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis Margi raštai