Latvių kalba A1

  • Dalyko kodas: LAT 0311
  • Dalyko grupė: a
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Latvian A1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Daiva Puškoriutė-Ridulienė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) latvių kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: pagrindinės kalbos dalys ir jų kaitymas; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; latvių kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai; latvių ir lietuvių kalbų bendrybės ir skirtybės. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje su Euro Talk „Talk Now Latvian“ ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas, praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course acquaints learners with the Latvian linguistic system, prepares them for minimal and simple oral and written communication, also develops their receptive and productive general and special skills and helps them to acquire socio-cultural and communicative competence at the elementary level. After completing Latvian A1 level students will be able to speak about their family, surroundings, formulate simple questions, start a social conversation using elementary forms of politeness, listen and grasp the interlocutor’s ideas, correctly describe themselves in the written form; read adapted texts and translate them into Lithuanian and retell the contents using uncomplicated grammatical speech forms.
The form of studies includes seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab with the Euro Talk „Talk Now Latvian“ and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus garso ir vaizdo įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, vartojant paprasčiausias kasdienes mandagumo formules.
Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis.
Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, paklausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo klausimus.
Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką: kur gyvena, ką veikia; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo temos:
Prisistatymas ir susipažinimas. Šeima. Profesijos. Pomėgiai.
Išvaizda. Kūno dalys. Drabužiai ir avalynė.
Metų laikai, mėnesiai, savaitės, dienos, valandos, paros dalių pavadinimai, datos.
Namai. Baldai. Namų apyvokos daiktai. Spalvos.
Daiktų apibūdinimas. Palyginimas.
Sveikata. Sporto rūšys. Sveika mityba.
Maisto produktai. Virtuvės reikmenys. Maisto gaminimas. Kavinėje. Valgiaraštis. Nacionalinė virtuvė. Šalių pavadinimai. Receptai.
Gimtadienis. Vardadienis. Joninės. Kalėdos. Valstybinės šventės.
Oro sąlygos. Kelionės. Bilietų pirkimas.
Pirkiniai. Dovanos pirkimas. Kainos įvardijimas. Laisvalaikis. Svečiuose. Mieste. Eismas. Keliavimas visuomeniniu transportu, krypties nurodymas, objektų paieška. Pagalba.
Lingvistinės temos:
Latvių ir lietuvių kalbų bendrybės ir skirtybės.
Latvių kalbos fonetikos ypatybės.
Daiktavardžių linksniavimas. Giminė.
Daiktavardžių priesagos.
Neįvardžiuotinių ir įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas.
Sudurtiniai žodžiai.
Skaitvardžiai.
Įvardžių linksniavimas ir vartojimas.
Prielinksniai.
Veiksmažodžių asmenavimas. Nuosakos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2008 Butkus A. Latvių kalba. Gramatika ir pratimai ir http://donelaitis.vdu.lt/
lkk/pdf/Latviu_kalba_intern.pdf. Kaunas: Aesti
2. 2015 Butkus A. Lietuvių-latvių kalbų vadovas ir
http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_
sujungtas.pdf ]http://www.lt-lv-forum.org/files/Celv_sujungtas.pdf Kaunas: Aesti
3. 2011 Atvērsim vārtus!
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/AtversimVartus_MacibuGramata.pdf
Papildoma literatūra
1. Lietuvių-latvių, latvių-lietuvių kalbų žodynas https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=&s=0&g=2&r=10621063
2. Māci un mācies latviešu valodu http://maciunmacies.valoda.lv/vardnicas
3. Auralog Tell Me More 10.0
4. Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje.