loader image

Ispanų kalba A2

  • Dalyko kodas: ISK 0312
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Spanish A2
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė R. Sabaliauskienė, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studentai plėtoja pradedančiųjų A2 ispanų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: šeima, studijos ir profesinis gyvenimas, laisvalaikis, sportas, mityba, apsipirkimas, sveikata, kelionės. Šnekamojoje ir rašytinėje kalboje vartojami )taisyklingųjų ir netaisyklingųjų veiksmažodžių esamasis ir būtieji laikai, būsimasis laikas, leksiniai vienetai ir struktūros bendraujant įvairiomis žinomomis temomis. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, dialogai, tekstų analizė, darbas TELL ME MORE programa ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to develop students’ competence of speaking, writing, listening, reading and using grammar correctly at A2 level. Students complete studying grammar tenses of direct mood, getting acquainted with the topics of work, sports, professional and personal life, trips and leisure as well as acquiring the communicational skills and usage of grammatical rules. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work with TELL ME MORE programme and virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

A1 lygio ispanų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A2 lygį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos
modelius.
Skaityti ir suprasti trumpus, ir paprastus tekstus, tuose tekstuose (pavyzdžiui, skelbimuose, valgiaraščiuose, tvarkaraščiuose, brošiūrose) surasti konkrečią nuspėjamą informaciją.
Suprasti posakius ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su svarbiausiais asmeniniais dalykais, suvokti trumpų, aiškių ir paprastų skelbimų bei pranešimų esmę.
Kalbėti paprastais sakiniais su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti asmeninę nuomonę, taisyklingai ištarti žinomus žodžius, frazes, vartoti tinkamą intonaciją.
Gebėti susikalbėti žinomomis temomis, palaikyti ir užbaigti pokalbį jau žinomomis temomis, paklausti reikiamos informacijos ir apsikeisti ja.
Paprasta kalba parašyti asmeninį laišką, rašinėlį, užrašyti trumpas pastabas.

Dalyko turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Žmogaus išvaizdos ir charakterio apibūdinimas. Studijos, darbas. Gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško kūrimas. Atostogos. Kelionės. Laisvalaikis. Sportas. Pirkiniai, drabužiai, mados tendencijos. Medicinos sistema Ispanijoje. Vizitas pas gydytoją. Visuomenė ir žiniasklaida. Istoriniai įvykiai. Išradimai ir atradimai. Miestas. Lankytinos vietos ir kelionės viešuoju transportu. Maistas. Maisto gaminimas namuose. Tradiciniai patiekalai. Šiuolaikinės komunikacijos priemonės. Socialiniai tinklai. Tradicinės Ispanijos šventės ir festivaliai.
Lingvistinis:
Tiesioginės nuosakos Būtųjų laikų Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto vartojimas. Liepiamoji nuosaka Imperativo afirmativo, teigiamoji forma.Ser ir estar vartojimas su būdvardžiais. Asmeninių įvardžių naudininko ir galininko linksniai. Būdvardžių laipsniavimas aukštesniuoju ir aukščiausiuoju laipsniais: Prieveiksmiai. Sąlygos sakiniai: si+presente. Pusdalyvio/padalyvio vartojimas. Prielinksnių por ir para vartojimas. Nežymimieji įvardžiai: todo, nada, nadie, algo, alguno, ninguno. Daiktavardiškieji savybiniai įvardžiai (mío, tuyo, suyo…)

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 proc., kolokviumas - 20 proc., baigiamasis egzaminas – 30 proc.

Literatūra

1. 2018 Balboa Sánchez, O., Varela Navarro, M., Teissier de Wanner, C. Impresiones A2. Libro del alumno Madrid: SGEL
2. 2018 Balboa Sánchez, O., Varela Navarro, M., Teissier de Wanner, C. Impresiones A2. Libro de ejercicios Madrid: SGEL
3. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 2. Libro del alumno. Madrid: SGEL
4. 2014 Castro Viúdez, F. et al. Español en marcha 2. Libro de ejercicios. Madrid: SGEL
5. 2011 Águeda, A. et al. Prisma. Nivel A2 continúa: Libro del Alumno Madrid: Edinumen
6. 2019 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje VDU
Papildoma literatūra
1. 2013 Borrego Nieto, J. et al. Gramática de referencia para la enseñanza de español. La combinación de oraciones. Ediciones de Univarsidad de Salamanca
2. 2009 Aragonés, L., Palencia, R. Gramática del uso del español A1-A2. Madrid: Ediciones SM