Scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams

  • Dalyko kodas: VKS 3025
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Audiovisual Communication and Scriptwriting
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Jaq Greenspon, PMDF Viešosios komunikacijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso „Scenarijų rašymas audiovizualinams projektams“ metu studentai susipažins su pagrindiniais audiovizualinių projektų kūrimo bei tekstų, scenarijų šiems projektams rengimo principais, terminologija. Šio kurso metu bus pristatoma tekstų rašymo skirtingiems audiovizualinams projektams specifika, technikos, analizuojama tekstų kaita skirtinguose žiniasklaidos kanaluose, nagrinėjamas santykis tarp skaitytojo/žiūrovo ir teksto. Siekiant studentams įdiegti efektyvaus rašymo audiovizualinams projektams įgūdžių kurso metu studentai vykdys praktines užduotis, analizuos, kurs bei pristatys projektus, skirtus įvairioms žiniasklaidos rūšims.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course contributes to the students’ general knowledge about the script writing for audiovisual project, i.e. for the TV, radio, Internet based projects as well as films. The course explores the transformation of the texts when they taken to the screen, differentiate writing conventions from television, radio and print, the relationship between the reader/ viewer and the text. The course is designed to help you learn the formats and terminology necessary to learn effective audiovisual script writing. The course will provide multiple writing assignments, therefore students will be able to analyze, create and present writing samples for a variety of media outlets.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

„Diaugiamodalinės komunikacijos principai“.

Dalyko studijų rezultatai

Sukurti scenarijaus apmatus (idėją) filmui ar TV šou laidai.
Žinoti scenarijų rengimo profesionio gyvenimo ypatybes ir išmokti planuoti karjerą šioje srityje.
Žinoti ir gebėti sukurti įvairių formų bei funkcijų (paskirties) scenarijus audiovizualiniams produktams, skirtiems įvairioms auditorijoms.
Išmokti rašyti dialogus, siužetus bei atskiras scenas audiovizualiniams projektams.

Dalyko turinys

1. Įvadinė paskaita: scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams.
2. Siužeto linija.
3. Veiksmas.
4. Dialogas.
5. Charakteriai.
6. Intarpai.
7. Radio program kūrimas.
8. Audiovizualinių scenarijų rengimas.
9. Rašymas ir redagavimas.
10-12. Atvejų studijos: kritinė įvairaus pobūdžio scenarijų analizė bei diskusijos.
13. Gebėjimų įsiklausyti ir suprasti lavinimas.
14. Kas yra „Čechovo metodas“?
15. Realybės atspindėjimas vs. dramatizavimo efektas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val., komandinis darbas (pasitelkiant el. bendravimo priemones) – 15 val., savarankiškas studento darbas – 85 val. Iš viso: 130 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kūrybinės užduotys raštu paskaitų metu – 15%, dalyvavimas diskusijose – 10%, kolokviumas – 25%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2007 Vogler, Ch. The Writer’s Journey. Chael Wiese Productions
2. 2007 Truby, J. The Anatomy of Story. Faber & Faber
3. 2005 Snyder, B. Save the Cat. Michael Wiese Productions
4. 1997 McKee, R. Story: Substance, Structure, Style and The Principles of Screenwriting. Regan Books