Vizualinės komunikacijos pagrindai

  • Dalyko kodas: VKS 1013
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Representations, Identity and Principles of Visual Communication
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Kristina Juraitė