Viešosios komunikacijos tyrimų metodai

  • Dalyko kodas: VKS 3018
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Research Methods in Public Communication
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Natalija Mažeikienė, prof. Kristina Juraitė
    Seminarai: Rasa Indriliūnaitė