Medicinos sociologija ir antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 5017
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Medical Sociology and Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Giedrė Baltrušaitytė, dr. Daiva Bartušienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu studentai supažindinami ir mokomi taikyti sociologijos bei antropologijos teorijas analizuojant šiuolaikinės visuomenės, kultūros ir sveikatos priežiūros sąsajas, kūną bei subjektyvias sveikatos priežiūros patirtis, kritiškai vertinti kasdieniniame žmonių gyvenime kylančius iššūkius dėl makro lygmenyje vykdomos sveikatos politikos. Šio kurso metu sveikatos priežiūra matoma kaip viena iš daugelio socialinių sferų, stipriai formuojama lokalios ir globalios sveikatos priežiūros politikos, susidurianti su transnacionalizmo išprovokuotomis problemos ir vis dažniau kylančiu tarpkultūrinio supratimo poreikiu. Kurso metu studentai parengia kurso tiriamąjį darbą savarankiškai pasirinkta tema.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course provides with sociological and anthropological approaches to medicine, illness and health. In this course health is seen as one of many social spheres, strongly shaped by local and global health policy, faced with problems provoked by transnationalism and the increasing need o intercultural (in terms of anthropology) understanding. During the course students will learn to apply sociological and anthropological perspectives in exploring health, illness and the body, lay experiences of health care and medical practice in contemporary society as well as in different cultures. Students will prepare a research project on the topic of their own choice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Būti išklausius šiuolaikinių socialinės antropologijos teorijų ir metodų kursus.

Dalyko studijų rezultatai

Išklausę kursą studentai gebės taikyti sociologines ir antropologines teorines perspektyvas siekdami paaiškinti sveikatą ir ligą.
Išklausę kursą studentai gebės kritiškai mąstyti ir vertinti mediciną, kaip socialinį institutą, medicines/psichiatrijos diskursą, medicines technologijų įtaką ir padarinius šiuolaikinėje visuomenėje.
Studentai gebės suprasti kaip sveikata ir liga yra aiškinamos Vakarų ir kitose visuomenėse, kaip kyla tarpkultūrinis nesusikalbėjimas sveikatos priežiūroje ir, kokie įrankiai kuriami bei naudojami jiems išvengti.
Išklausę kursą studentai supras sociokultūrinio konteksto svarbą sveikatos priežiūroje ir medicinos praktikoje.
Studentai gebės kritiškai mąstyti ir vertinti medicinos institucijų prigimtį, medicininį psichiatrijos diskursą, medicinos technologijų įtaką šiuolaikinei visuomenei, tarpkultūrinio supratimo svarbą sveikatos priežiūros įstaigose ir gydytojo paciento santykiuose.
Studentai supras, gebės identifikuoti ir paaiškinti nelygybės sveikatos priežiūroje priežastis.

Dalyko turinys

Pagrindinės sociologinės ir antropologinės teorijos apie sveikatos priežiūrą ir ligas. Sveikata, ligos ir socialinis kontekstas: sveikatos priežiūros nelygybė, valstybės ir sveikatos politika, migracija ir sveikata, tarpkultūrinis supratimas sveikatos priežiūroje. Gyvenimo būdas, rizika ir gydytojo-paciento komunikacija. Lėtinės ligos patirtis, simbolinis gydymas, moderni medicina kaip socialinis institutas, medicinos pliuralizmas, psichikos sveikata ir sociologija/antropologija, medicinos technologijos ir kūnas, miego sociologija.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Seminarai - 25%,. kolokviumas- 25%, baigiamasis egzaminas - 50%

Literatūra

1. 2015 Jenkins J.H. Extraordinary Conditions: Culture and Experience in Mental Illness
University of California Press
2. 2015 Chamberlain J.M. Medicine, Risk, Discourse and Power Taylor & Francis Ltd
3. 2014 Ellen Annandale The Sociology of Health and Medicine: A Critical Introduction, 2nd Edition Wiley
4. 2013 Farmer P., Kleinman A., Kim J., Basilico M.(eds.) Reimagining Global Health: An Introduction University of California Press
5. 2012 Lupton D. Medicine as Culture : Illness, Disease and the Body Sage Publications Ltd
6. 2011 McGann PJ., Hutson D., Katz Rothman B. Sociology of Diagnosis Emerald Group Publishing Limited
7. 2010 Good B.J., Fischer M., Willen S.S., DelVecchio Good M.J. (eds.) A Reader in Medical Anthropology: Theoretical Trajectories, Emergent Realities Wiley-Blackwell
8. 2010 Loustaunau M.O., Sobo E.J. The Cultural Context of Health, Illness, and Medicine Greenwood Publishing Group
9. 2008 Winkelman M. Culture and Health: Applying Medical Anthropology Jossey-Bass
10. 2007 Helman C.G. Culture, Health and Illness London: Hodder Arnold
Papildoma literatūra
11. 2010 Rogers A., Pilgrim D. A sociology of mental health and illness Maidenhead:Open University Press
12. 2007 Saillant F., Genest S. Medical Anthropology: Regional Perspectives and Shared Concerns Wiley-Blackwell
13. 2006 Nettleton S. The Sociology of Health and Illness Cambridge: Polity Press.
14. 1999 Cant S., Sharma U. A. New medical pluralism. Alternative medicine, doctors, patients and the state. London: UCL Press
15. 1995 Kleinman A. Writing at the Margin: Discourse Between Anthropology and Medicine University of California Press.