Duomenų analitika

  • Dalyko kodas: VKS 3022
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6