Pokyčių komunikacija ir krizių valdymas

  • Dalyko kodas: VKS 3016
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Communicating in Change and Crisis Situations