Prancūzų kalba ir kultūra IV

  • Dalyko kodas: PRC 2002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: French Language and Culture IV
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. lektorė Inga Litvinavičienė, Swan Deman, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijuojant dalyką mokomasi taisyklingai vartoti šiuolaikinę prancūzų kalbą, integruoti tokias kalbines kompetencijas, kaip rašymas, kalbėjimas, klausymas; taikyti kognityvinės srities lygmenis: informacijos analizę bei sintezę. Kurso metu studijuojamos tokios temos : Intelektualai ; Politinis gyvenimas ; Svarbiausių žmogaus gyvenimo tarpsnių ypatumai Prancūzijoje ; Vaiko gimimas ; Pirmoji komunija ; Karinė tarnyba ; Sužadėtuvės, vestuvės, laidotuvės ; Kasdieninis gyvenimas ; Prancūziškojo stalo tradicijos ; Prancūzų virtuvė, svečių priėmimas ; Prancūzų kavinės ; Prancūzų emocinio gyvenimo ypatumai ; Susižavėjimas ir meilė ; Prancūzų šeima; Tradicija ir modernumas; Prancūzų asmeninis gyvenimas ; Prancūziškos gero elgesio taisyklės; Darbo rinkos ypatumai Prancūzijoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

L’enseignement suivi sur cette matière fait connaître aux étudiants certains aspects de la civilisation française: les intellectuels; les temps de la vie et ses particularités en France; la naissance de l’enfant; la première communion; le service militaire; les fiançailles; le mariage; l’enterrement; la vie quotidienne; la cuisine française; les invités; les cafés français; la vie affective; les amours; la vie de famille; traditions et modernités; la vie privée; le savoir- vivre français; le monde du travail etc.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Studentai privalo turėti teigiamą „Prancūzų kalba ir kultūra III“ kurso įvertinimą

Dalyko studijų rezultatai

1. Suprasti tekstus nagrinėjamomis temomis, atskleisti svarbiausias tekstų / diskursų mintis, atsakyti į klausimus.
2. Apibrėžti svarbiausias istorines, socialines bei kultūrines sąvokas.
3. Diskutuoti su kitais asmenimis nagrinėtomis temomis, argumentuotai reikšti mintis.
4. Argumentuotai komentuoti prancūzų spaudos tekstus nagrinėtomis temomis, garso bei vaizdo įrašus.
5. Parengti perskaitytų ar rašomų tekstų planus.
6. Rašyti komentarus, santraukas, esė.
7. Rašyti rašinius nagrinėtomis temomis.
8. Aptarti Prancūzijos gyvenimą, istoriją, kultūrą.
9. Prancūzijos istorinių, kultūrinių ir visuomeninių kontekstų lyginimas su Lietuvos atitinkamais kontekstais.
10. Diskutuoti ir plėtoti diskusiją apie Prancūzijos gyvenimą, istoriją, kultūrą su prancūzakalbiu pašnekovu.

Dalyko turinys

Autentiškų tekstų nagrinėjimas numatytomis temomis: Intelektualai ; Politinis gyvenimas ; Svarbiausių žmogaus gyvenimo tarpsnių ypatumai Prancūzijoje ; Vaiko gimimas ; Pirmoji komunija ; Karinė tarnyba ; Sužadėtuvės, vestuvės, laidotuvės ; Kasdieninis gyvenimas ; Prancūziškojo stalo tradicijos ; Prancūzų virtuvė, svečių priėmimas ; Prancūzų kavinės ; Prancūzų emocinio gyvenimo ypatumai ; Susižavėjimas ir meilė ; Prancūzų šeima; Tradicija ir modernumas; Prancūzų asmeninis gyvenimas ; Prancūziškos gero elgesio taisyklės; Darbo rinkos ypatumai Prancūzijoje.
Intelektualai ; Politinis gyvenimas ; Svarbiausių žmogaus gyvenimo tarpsnių ypatumai Prancūzijoje ; Vaiko gimimas ; Pirmoji komunija ; Karinė tarnyba ; Sužadėtuvės, vestuvės, laidotuvės ; Kasdieninis gyvenimas ; Prancūziškojo stalo tradicijos ; Prancūzų virtuvė, svečių priėmimas ; Prancūzų kavinės ; Prancūzų emocinio gyvenimo ypatumai ; Susižavėjimas ir meilė ; Prancūzų šeima; Tradicija ir modernumas; Prancūzų asmeninis gyvenimas ; Prancūziškos gero elgesio taisyklės; Darbo rinkos ypatumai Prancūzijoje.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 15 val.
Seminarai (S) 60 val.
Savarankiškas darbas 85 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, savarankiškas darbas – 20%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2006 Bloomfield A, Beya A. Le nouvel entrainez-vous DELF B1. CLE international
2. 2000 Amon E., Bomati Y.. Méthodes et pratiques du français au lycée, Magnard
3. 1996 Mauchamp N. Les Français. Mentalités et comportement. CLE international
4. 1996 Monnerie A., La France aux cent visages. Hatier/Didier
5. 1995 Courtillon J., Salins G. D.). Libre Echange 3. Hatier/Didier
6. www.lemonde.fr
7. www.lefigaro.fr
Papildoma literatūra
1. 1995 Wendy W.Allen, Fouletier-Smith, N., Parrallèles. Communication et culture. New Jersey: Prentice Hall
2. 1995 Schofer,P.,Rice,D., Autour de la littérature. Third Edition