Komunikacijos projektų valdymas

  • Dalyko kodas: VKS 3019
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Communication Management