Socialinė tinklaveika

  • Dalyko kodas: VKS 4015
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Social Networks and Society