Arabų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: ARK 0315
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Arabic Language Level 1
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Maritana Larbi, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Arabų kalbos 1 lygis plėtoja pradedančiųjų arabų kalbos lygio kompetenciją (klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo ir rašymo). Susipažįstama su arabų kalbos abėcėle, gramatika, išmokstama skaityti iš dešinės į kairę, įgyjamos pagrindinės leksinės žinios, reikalingos bendraujant kasdieninėmis temomis. Susipažįstama su pagrindinėmis kalbos dalimis. Plečiamas studentų akiratis ir ugdoma tarpkultūrinė kompetencija, susipažįstama su arabų kalba kalbančių šalių kultūromis Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedijos laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Arabic language Level 1 (elementary) course is based on the development of reception (listening and reading comprehension), production (speaking and writing) and mediation (translation) skills along with grammar and vocabulary development. The course is organized in such a way that the students develop basic awareness of the Arabic language and culture in the Arabic speaking countries. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus.
Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
Užmegzti paprasčiausius socialinius ryšius: pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, vartojant paprasčiausias kasdienes mandagumo formules.
Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis.
Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, paklausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo klausimus.
Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką: kur gyvena, ką veikia; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Dalyko turinys

Lingvistinės temos:
1. Arabiškas raidynas.
2. Fonetika.
3. Kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis, įvardis.
4. Žymimasis artikelis al-.
5. Paprastasis vardažodinis sakinys.
6. Garsų asimiliacija sakinyje.
7. Klausiamieji įvardžiai ir dalelytės.
8. Įvardinė asmeninė priesaga.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
Prisistatymas ir susipažindinimas.
Šeimos nariai.
Daiktų ir žmogaus apibūdinimas.
Mano namai.
Mano profesija.
Islamiškieji frazeologizmai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbas semestro metu - 50%, tarpinis atsiskaitymas – 20%, egzaminas -30%

Literatūra

1. 2008 Wightwick, J., Gaafar, M. Mastering Arabic 1 with 2 audio CDs. New York: Hippocrene Books, Inc. edition.
Papildoma literatūra
1. 2010 Oxford Essential Dictionary: English-Arabic, Arabic-English Oxford : Oxford Press
2. 2004 Schulz, E., A Student Grammar of Modern Standard Arabic Cambridge: Cambridge University Press.
3. 2011 Brustad, K., Al-Batal, M., Al-Tonsi, A. Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya. Third Edition. Part One Washington : Georgetown University Press
4. 1993 Wehr, H., Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic New York: Spoken Language Services.