Kūrybinis praktikumas

  • Dalyko kodas: VKS 4016
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Creative Production Lab