Dirbtinis intelektas organizacijų valdyme

  • Dalyko kodas: VAV 5030
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Artificial Intelligence in Organization Management
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    V.Žirgutis, D.Amilevičius