Lietuvos istorija (ENG)

  • Dalyko kodas: IST 0102
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Lithuanian History
  • Dalyko aprašas anglų kalba: PDF
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas yra skirtas Lietuvos istorijos problemu apžvalgai nuo seniausių laiku iki mūsų dienų. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo bendra lietuviams, lenkams, gudams, ukrainiečiams, žydams ir daugeliui kitų tautų. Penkis šimtus metų gyvavęs bendras politinis darinys, XVIII a. pabaigoje buvo Rusijos užgrobtas, XIX a. čia vyko intensyvūs tautiniai judėjimai, o XX a. suskilo į tautines valstybes. Kaip šiandien yra dalijamas LDK palikimas? Kaip šiame kontekste atrodo propagandiniai karai ir geopolitinės įtampos? Kaip praeitis veikia šiandien vykstančius politikos ir kultūros procesus Lietuvoje?

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is dedicated to an overview of the history of Lithuania from the earliest times to the present day. Lithuanians, Poles, Belarusians, Ukrainians, Jews and many other nations coexisted in the Grand Duchy of Lithuania. Five hundred years of common statehood was halted by Russia. National movements that touched almost every nation in the region in the 19th century resulted in nation-stations that formed and thrived through the 20th century. How is the legacy of the Grand Duchy of Lithuanian being divided today? Looking from this perspective, what is the context of contemporary propaganda wars and geopolitic tensions? How does the past affect political and cultural processes in Lithuania today?

Dalyko studijų rezultatai

Suprasti Lietuvos istorijos problemas.
Nustatyti esmines Lietuvos valstybės ir kultūros istorinės raidos problemas.
Apibūdinti Lietuvos valstybės ir kultūros istorinę raidą bendrame Europos kontekste.
Įvertinti praeities įtaką šiuolaikiniams istorijos aprašymams.
Išmanyti ir gebėti kritiškai vertinti naujausią istoriografiją, nagrinėjančią Lietuvos istorijos problemas.

Dalyko turinys

Gudijos ir Lietuvos pretenzijos į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimą.
Senovės Lietuva kaip lenkų kultūros lopšys ir lietuviškas „atsakas“
Holokaustas ir žydų istorija Lietuvoje: konfliktai ir/ar interpretacijos?
Sovietinės ir rusų interpretacijos apie Lietuvos praeitį ir propagandinis karas.
Naujausia istoriografija, nagrinėjanti Lietuvos istorijos problemas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Konsultacijos 15 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Pirmasis atsiskaitymas – 25 %, antrasis atsiskaitymas – 25 %, egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2001 Daniel Stone, The Polish-Lithuanian State, 1386-1795, University of Washington Press
2. 2009 Citizenship and Identity in a multinational Commonwealth, Brill
3. 2010 Jerzy Lukowski, Disorderly Liberty, Continuum
4. 2015 Robert Frost, The Oxford history of Poland-Lithuania, Oxford
5. 2015 The Lithuanian Millennium : history, art and culture, Vilnius
Pastaba: reikalinga literatūra gali būti keičiama. Visi skaitiniai prieinami Moodle.