Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business management) (Jungtinė studijų programa)