Teatrologija ir scenos menų vadyba (mišrios nuotolinės)

„Teatrologija ir scenos menų vadyba“ studijų programos tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos teatrologijos specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti tyrimus, inicijuoti, organizuoti ir valdyti scenos meno procesus, sekti ir įvertinti mokslo ir praktikos naujoves, analizuoti, interpretuoti ir vertinti teatro reiškinius plačiame kultūriniame kontekste, įvertinti jų institucines priklausomybes, sociokultūrines bei ekonomines prielaidas. Baigę programą magistrai gali savarankiškai identifikuoti ir spręsti įvairias teatrologines  problemas bei analizuoti ir valdyti įvairius scenos meno aspektus dinamiškos kultūrinės infrastruktūros kontekste.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX043
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Menotyra
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120