Energetikos inžinerija

Energetikos sektorius pagal savo dydį ir svarbą yra vienas iš reikšmingiausių šalyje, apimantis tarpusavyje susijusius  elektros energetikos, šilumos gamybos ir tiekimo, vietinio kuro bei atsinaujinančių energijos išteklių sektorius. Energetikos inžinerijos studijų programa skirta parengti bakalaurus, išmanančius pirminius energijos šaltinius ir jų išteklius, elektros ir šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo principus, įrangą bei sistemas, gebančius diegti energijos taupymo būdus ir priemones, energetikos aplinkosaugos technologijas, atsinaujinančius energijos išteklius, taikyti informacines technologijas energetikos srityje, projektuoti energetinius įrenginius bei sistemas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121EX025
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Energijos inžinerija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas