Miestų ir rekreacinė miškininkystė

Programos tikslas – rengti miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrus, turinčius metodologinius sisteminio mąstymo pagrindus, gebančius integruoti šiuolaikines mokslų teorijas, vertinant sudėtingas situacijas, taikyti originalius tyrimų metodus, pagrindžiant novatoriškus sprendimus, strategines įžvalgas specializuotoje, miesto ir kaimiškose teritorijose esančių miško, želdynų, sumedėjusių želdinių priežiūros, pritaikymo visuomenės poreikiams veikloje, gerinant žmonių gyvenimo kokybę besikeičiančios aplinkos sąlygomis, atsakingai perteikiant profesines įžvalgas sprendimų priėmėjams, vykdytojams ir visuomenei, pasirengusius tyrimais ir inovacijomis grįstai profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms. Miestų miškai suvokiami kaip miestų įtakos zonoje (miesto, priemiesčio, kitose urbanizuotose teritorijose, šių plėtros zonose) esančios sumedėjusių augalų bendrijos, įskaitant miškus, želdynus, želdinius. Miškininkystės studijų programos bakalaurai, pasirinkę šią antrosios studijų pakopos programą, įgys gilesnes ir platesnes žinias bei tyrimų gebėjimus. Kiti biomedicinos bei kitų mokslo krypčių grupės bakalaurai galės gilinti savo žinias ir tyrimų gebėjimus kompleksinėje, mokslo žinių integracijos reikalaujančioje specializuotoje miestų ir rekreacinės miškininkystės veikloje.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211IX008
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita